Til læseren (ONS 3)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Kongesagaer


Oldnordiske Sagaer
Bind 3


Til Læseren


Paa Dansk ved C. C. Rafn
København, 1827


Til Læseren.

Den Udgave i Oldsproget af det gamle Nordens historiske Sagaer, som det Nordiske Oldskrift-Selskab har foresat sig at besørge, under Benævnelsen Fornmanna sögur, er i Aarene 1825 til 1827 fremmet saavidt, at de tre første i disse Aar lovede Bind ere udgivne. Af disse Sagaers danske Oversættelse forelægges herved Almeenheden det tredie Bind, som tilligemed Slutningen af Kong Olaf Tryggvesøns Saga indeholder ti kortere Fortællinger, der høre til det Tidsrum og den Sagakreds, Kong Olafs Saga omfatter. Enkelte af disse, især de om Helge Thorerssøn og Thorstejn Bæjarmagn indeholde saa meget Æventyrligt, at de maa antages at være forfattede i en sildigere Tid og ikke fortjene den Troværdighed, som historiske Kilder, der, i det Hele taget, maa tillægges selve Sagaen og de øvrige Fortællinger. Skjønt saadanne Sagaer have liden eller ingen Værd for Historien, fortjene de dog, som Skrifter af en fem til sex Aarhundreders Alder, at udgives baade for Sprogets Skyld og som Vidnesbyrd om den Retning, Smagen og Folkeaanden i det trettende og fjortende Aarhundrede havde taget.

Om Planen for Oversættelsen af Værkets 2det Bind saavelsom af dette her fremtrædende 3die Bind har Oversætteren det samme at sige som om 1ste Bind, og blot at tilføje, at han har Hr. Th. Helgasøn, som ogsaa har forfattet det bag til dette Bind føjede Navne-Register til de tre udkomne Bind, at takke for Oplysninger til adskillige af Viserne i 3die Bind. Den af Selskabet lovede latinske Oversættelse af Sagaerne er nu saa vidt fremmet, at de tre Første Bind kunne væntes færdige i næste Aar.