Allernaadigste Arve-Herre og Konge!

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Det gamle Grønland

Forestillis af authore
Tormod Torfessøn

Oslo 1927


Allernaadigste Arve-Herre og Konge!


Effter Eders Mays Allernaadigste Befalning haver Jeg den af mig paa Latin sammenskrevne Gamle Grønlands Beskrivelsse paa Danske ladet ofversætte, som Jeg den hermed Eders May. allerunderd: leverer, haabende Eders May. Den i Naade antager. Schulle Den ei paa saa gott Dansche Være ofversatt, som Jeg giærne ønschede, da vilde Eders May. sligt iche mig tilschrive, som er føed i Iisland, og har levet min meste tid i Norge, hvor Jeg lidet gott Dansche enten kunde høre eller lære.

I det øfrige nedlegger Jeg dette mit arbeyde saavelsom alt andet for Eders Kongl: Mays fødder, ønskende mit Wærck om De Nordske Kongers historie ved trøkken maatte see lyset, paa det ieg inden min Død kunde see det arbeyde udkomme, paa hvilchet at fuld-færdige, Jeg den største tid af mit liv hafver anvendet, Gud spare Eders May. lenge i live, og tage af mine aar at legge til Hans Dage, hvilcket er mit daglig ønsche, som intil mit sidste aande-dræt forbliver

Allernaadigste Herre og Konge

Eders Majestets

Allerunderdanigste Troe Arve-undersaat og Tiænere:

THORMOD THORFFUESZON


Dekor (Torfæus).gif