Basilisken

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind II, s. 144

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Basilisken


94. De siger, at en Kok gjør et Æg, naar den bliver 12 Aar gammel, det er altsaa et Kokæg, og naar det bliver ruget ud, saa bliver der en Krokodil ud af det.
Jens Severin Karl Jensen, Fredericiagade, Vejle.


95. Naar Kokken er 5 Aar gammel, vil han gjøre Æg.
P. K. Madsen.


96. Naar en Kok er 9 Aar, saa laver den et Æg, og det bliver der en Skorpion i.
Uglbølle.


97. Et Haneæg, hvoraf kan komme en Basilisk, er altid uden Skal (Vindæg).
Anton Nielsen.


98. Naar de i en Vrøvl finder et af de Æg, de kalder Kokæg, og tager det og graver ned i Staldmøngen, avles der en Nisse efter.
Ørum v. Viborg.


99. Naar Kokæggene bliver lagt i æ Staldmog - der gjør de dem - saa ruger de dem selv ud, og det Æg bliver der en Skorpion af. Den, der ser den, kan ikke leve.
Peder Kristensen, Fabjærg.


100. Naar Basilisken ser paa et Menneske, saa styrter dette.
   Den avles i en Mjødtønde, og naar man saa tager Spundset af og jager et Spejl for, saa den ser sig selv, saa styrter den.
Jens Mosen, Ø.-Brønderslev.


101. Der var et Sted en Basilisk, som var bleven ruget ud i en Mødding af et Kokæg, og saa søgte den jo til Brønden. Saa kom der en Kone og vilde trække Vand op, og hun styrtede strags død om. Nu kom Manden, og da han saa det, saa rendte han ind og hentede et Spejl og holdt det for. Da Basilisken saa sig selv i det, saa døde den.
1906. F. V. Lind.


102. I Vintønder, hvori der har været gjemt Vin i lang Tid, avles der et Dyr, som ligner et Firben, og dette kaldes en Basilisk.
Adslev. Mikkel Sørensen.


103. I en Mjødtønde kan der blive en Mjødkalv, naar Tønden staar længe, og der er Mjød i den. Det er en Slaark, og den kan omsider blive levende og blive til en Basilisk. En skal passe paa, naar en slaar saadan en Tønde op, at ikke Basilisken faar én at se, for saa døer det Menneske.
Slaark er det samme som en Hjanke.
Kristen Frederiksen, Bindslev.


104. Basilisken kan blive i en Mjød- eller Øltønde. Hvis den ser Folk først, døer de, men ser Folk først den, saa døer Basilisken.
   Det skal have passeret i Frederikshavn efter gammel Fortælling, at der var en Vintønde eller Mjødtønde, der havde kanske ligget i hundrede Aar, og saa kom de i Tanker om at ville have Drikken i Brug.
   En Pige fik Befaling om at gaa ned og slaa Tønden op og tappe af den. Da hun fik den slaaet op, hørte hun noget, der slog i Tønden, og det vilde ikke løbe, men der kom blot noget Slimværk. Saa proppede hun Tønden til igjen, og den blev kjørt uden for Byen. Dernæst blev der gjort Ild paa, og Tønden lagt paa Baalet.
   De kunde saa se, at da Tønden brændtes op, sprang Basilisken op i Vejret og faldt ned i Ilden igjen, og aldrig nogen havde set saadan en Tingesten eller Skabning.
Johanne Marie Kristensdatter, Søheden.


105. Der var Kro i ældre Tid i det vesterste af Ugilt Sogn i det Sted, der ligger nærmest østen for Ilbro ved Vejen ind ad Ugilt.
   Her havde de en gammel Tønde Mjød, som der blev en Tingesten i, de kaldte en Basilisk, og den tarsk i Tønden, saa det kunde høres en hel Fjerdingvej hen. De var saa bange for, at den skulde gaa i Stykker, for hvis det var sket, saa havde der sket en Ulykke. Det var nemlig et gammelt Sagn, at naar den slog Tønden i Stykker og saa Mennesker, saa døde de øjeblikkelig.
   Saa fik de Tønden kastet ned i Brinken vesten for Vejen i Spangerhedes Mark. De kunde høre den banke der nede i Tønden i længere Tid, snart et helt Aar, men saa blev det endelig stille, og saa var det Skidt af med Livet.
Jens Peter Pedersen, Ilbjærge.


106. I Knakkergaard bryggede de Gammeltøl. Ellers plejer de kun at have tre-Aars Øl, men i den Gaard havde de syv-Aars Øl. De havde navnlig én Tønde, der blev saa gammel.
   Det var min Moders Skik at bruge en Tønde Malt til en Tønde Øl, og saa puttede hun to friske Æg med Skallen paa i saadan en Tønde foruden andet Krydderi. Der var jo ogsaa kommet Æg i den Tønde, og Skallen var bleven opløst, og saa var der avlet en Basilisk.
   Da de vilde til at tappe af Tønden, var der jo ikke Øl, men de kunde høre noget røre sig derinde. Da de nu vidste, at Basilisker er meget farlige, for det første Menneske, der ser dem, skal pludselig dø, derfor grov de Tønden ned og begravede det hele.
   Min Fader paastod, at det virkelig var gaaet saadan til, og at en Tønde var gravet ned fra den Gaard af.
Niels Vig, Ø.-Vandet.


107. Kjøbmand Nielsen her i Vedsted fortalte, at et Sted i Aalborg, hvor han var som Handelsbetjent, fandt de nede i Kjælderen en Mjødtønde, som havde ligget der i mange Aar, og naar de kom til den, slog det det ene Slag efter det andet inde i den.
   De blev da raadet til at faa den af Huset og faa den begravet, ellers vilde det gaa galt; hvis Basilisken der inde slog Tønden i Stykker, og den fik dem at se, saa døde de.
   De kjørte saa Tønden ud i et Kjær udenfor Byen og begrav den der. Lav de kjørte, slog den mange Skrald derinde, og de var bange for, at Tønden skulde have gaaet for tidlig i Stykker.
   Men det lykkedes dem dog at faa den jordet, og Nielsen har sagt, at det virkelig var sandt med den Basilisk, for han hørte selv, den slog der inde.
Jens Pedersen Momgaard, Vedsted.


108. I Oddeshede, en Gaard, der ligger en Mils Vej norden for Tisted, blev for nogle Aar siden en Tønde Øl gravet ned i Jorden, fordi der var en Basilisk i den. Man kunde høre den slaa der inde.
   Ingen tør nemlig aabne en saadan Tønde, da den første, som ser Dyret, skal dø.
Lærer J. Søe, Gudum.