Dansen paa Riberhus

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Dansescene
Middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Historiske viser
30. Dansen paa Riberhus.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen1. Der gaar Dans paa Riber Gade,
— Slottet det er vundet —
der danser Riddere baade fro og glade.
— for Erik Kongen hin unge; med den saa vare de.[2]


2. Der gaar Dans paa Riber Bro,
der danser Riddere med udskaarne Sko.


3. Først da dansed han Riber–Ulv,
han var Kongen tro og huld.


4. Saa da dansed han Tage Mus,
og Høvedsmand paa Riberhus.[3]


5. Saa dansed Hr. Saltensee,
efter hans rige Svogre tre.


6. Saa da dansed de Limbæk,
og de var Kongen altfor stærk.


7. Og saa da dansed han Børge Grøn,
og efter saa mangen Ridder skøn.


8. Saa dansed han Hennik Kande,
efter hans Frue, hun hedder Fru Anne.


9. Og saa dansed han Iver Rank,
efter hans Frue, Fru Bengerd Blank.


10. Saa da dansed hin rige Valravn
med hans Frue, haver ingen Navn.[4]


11. Saa da dansed han Iver Helt,
han fulgte Kongen over Belt.


12. Længe stod Rane Lange,
før han vilde i Dansen gange.


13. „Var det ikke for mit favre Haar,
da skulde jeg i Dansen gaa.“


14. Rane han i Dansen sprang,
begyndte en Vise og for dem sang.


15. Han bar op[5] en Vise og kvad,
alle de Riddere efter ham traad.


16. Op stod Jomfru Spændelsko,
hun gav Rane Lange sin Tro.


17. Var hendes Haar i Silke flæt’;
hun traad den Dans for alle[6] saa let.[7]


18. De dansed dem paa Slottet ind
— Slottet det er vundet —
med dragne Sværd under Skarlagenskind.
— for Erik Kongen hin unge; med den saa vare de.


19. Aldrig saa jeg en Ridderdans
— Slottet det er vundet —
vinde saa Slottet med Rosenkrans.[8]
— for Erik Kongen hin unge; med den saa vare de.Fodnoter

  1. Indledn. S. 64; DgF. III Bd. Nr. 147.
  2. Omkv. med den ɔ: med ham (Kong Erik) var de.
  3. 4 og efter, og næst efter ham dansede Høvedsmanden paa R.
  4. 10 hendes Navn kendes ikke (eller hun er ikke adelig?)
  5. 15 bære op, begynde.
  6. hun dansed for alle ɔ: foran alle, hun dansede forrest i Rækken (sammen med Rane, der var Forsanger).
  7. 17 ɔ: hendes Haar var flettet i Silke. Ordene er omstillet for at Verset kan faa en kraftigere Begyndelse, nu da hun træder ud i Dansen.
  8. 19 man holdt ofte en Krans af Roser i Haanden under Dansen.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.