Den förtrollade prinsessan

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


35. Den förtrollade prinsessan


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Jag vet väl, hvar som står ett slott —
Står ett slott —
Det är så väl utsiradt
Med silfver och med röda guld —
Röda guld —
Med uthuggen sten uppmuradt.


2. Uti det slott der stod en lind —
Stod en lind —
Med blad sa däglig' och sköna;
Deruti bodde en näktergal fin —
Näktergal fin —
Som ljufligt sin tunga månd' röra.


3. Det kom en riddare ridandes dit —
Ridandes dit —
Han hörde den näktergal sjunga.
Deröfver han högelig förundrade sig
Förundrade sig —
Ty det var vid midnattsstunden.


4. »Och hör du, liten näktergal! —
Näktergal —
En visa jag beder dig qväda;
Dina fjädrar jag vill med guld beslå
Guld beslå —
Din hals med perlor bekläda.»


5. » Jag passar ej på dina fjädrar af guld —
Fjädrar af guld —
Som jag för dig skulle bära;
I verlden är jag en fogel vild —
Fogel vild —
Och ingen man månde mig känna.»


6. »Är du i verlden en fogel vild —
Fogel vild —
Och ingen man månde dig känna,
Dig tvingar väl hunger, snö och köld —
Snö och köld —
Som faller på vägen den breda.»


7. »Mig tvingar ej hunger, mig tvingar ej snö —
Mig tvingar ej snö —
Som faller på vägen den breda;
Mig tvingar fast mera en lönlig sorg —
Lönlig sorg —
Den gör mig ångest och möda.»


8. »Emellan berg och djupan dal —
Djupan dal —
Bortrinna de stridige strömmar;
Men den, som hafver en fulltrogen vän —
Fulltrogen vän —
Han honom ej snarlig bortglömmer.»


9. »Jag hade mig en käraste båld —
Käraste bäld —
En riddare mägtig och väldig;
Min stjufmoder kastad' det hastigt omkull —
Hastigt omkull —
Ty hon det ej hafva ville.»


10. »Hon skapte mig till en näktergal —
Näktergal —
Bad mig i verlden omflyga;
Min broder till en ulf så grym —
Ulf så grym —
Bad honom på skogen löpa.»


11. »Strax for han uti skogen in —
I skogen in —
Hon bad, han ej bot skulle finna,
Förrän han drack hennes hjerteblod —
Hennes hjerteblod —
Sju år derefter så skedde.»


12. »En dag hon gick så lustelig —
Så lustelig —
I rosende lund spatsera;
Min broder det såg, och vredelig
Och vredelig —
Gaf noga akt uppå henne.»


13. »Han grep henne vid hennes venstra fot —
Venstra fot —
Med ulfvaklon den leda,
Ref ut hennes hjerta, och drack hennes blod
Hennes blod —
Igen fick han sin helbregda.»


14. »Ännu är jag så liten vild fogel —
Så vild fogel —
Som flyger i mörka skogar;
Så jemmerfullt månde jag lefva min tid
Lefva min tid —
Men helst uti vintertiden.»


15. »Dock tackar jag Gud, som mig hafver hjelpt —
Hafver hjelpt —
Att jag min tunga kan röra,
Som i femton år ej hafver talt —
Ej hafver talt —
Som jag med eder månd' göra.»


16. »Men jag hafver städse sjungit på qvist —
Sjungit på qvist —
Med ljuflig näktergalsstämma,
Och aldrig fann jag bättre vist —
Bättre vist —
Än i de grönaste ängar.»


17. »Och hör du, liten näktergal —
Näktergal —
Hvad jag dig månde tillbjuda!
I vinter kan du sitta i buren min —
Buren min —
Tills sommarn igen att utflyga.»


18. Haf tack, skön riddare, för tillbudet ditt —
Tillbudet ditt —
Det må dock icke så vara;
Ty det förböd mig stjufmoder min —
Stjufmoder min —
Så länge jag månd’ fjädrar bära.»


19. Men riddaren stod och tänkte sig om
Tänkte sig om —
Han aktar ej näktergalns vilje;
Ty grep han henne vid fotenom —
Fotenom —
För Gud det så hafva ville.


20. Han gick med henne uti sin bur —
Uti sin bur —
Tillstängde dörren och luckor;
Hon blef till många underlig' djur
Underlig' djur —
Som man kan höra och spörja.


21. Först skapte hon sig till lejon och björn —
Lejon och björn —
Och så till mänga små ormar;
Omsider till en lindorm stor —
Lindorm stor —
Låts som hon vill' riddaren mörda.


22. Han skar henne med en liten knif
Liten knif —
Så blodet derur månde komma,
På golfvet strax för honom stod —
För honom stod —
En jungfru, klar som en blomma.


23. »Nu hafver jag frälst dig af din nöd
Af din nöd —
Och af din hemliga qvida;
Ty säg mig nu din afkomst god —
Afkomst god —
På faders och möderne sida.»


24. »Egypti lands konung min fader var
Fader var —
Hans drottning min moder med ära
Min broder måste varulf gå —
Varulf gå —
Allt uti de grymma skogar.»


25. »Är Egypti lands konung kär fader din
Kär fader din —
Hans drottning din moder med ära,
För visst är du systerdotter min —
Systerdotter min —
Som förr näktergal månde vara.»


26. Der blef stor fröjd uti hans gård —
Uti hans gård —
Ja, öfver det hela landet;
Ty riddarn hafver fångat den näktergal
Näktergal —
Som i lunden har bott så länge.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.