Den hedniska konungadottern i blomstergården

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


89. Den hedniska konungadottern i blomstergården


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. En hednisk konungsdotter båld —
Dotter båld —
Gick ut en morgonstunde,
Att plocka rosor margefåld —
Margefåld —
Uti de gröna lunder.


2. När hon fick se de blomster små
Blomster små —
Hon då begynte tänka:
»En mästare stor det vara må —
Vara må —
Som sådant godt kan skänka.»


3. »En mästare stor för visst är Han
För visst är Han —
Dertill båd' stor och mägtig,
Som låter utaf jord och sand —
Jord och sand —
Uppväxa blomster präktig.»


4. »Jag Honom vill af hjertat tro
Af hjertat tro —
Och önskar Honom känna;
Jag vill förlåta min faders bo
Faders bo —
Och mig till Honom vända.»


5 Hon vände sig då hem igen
Hem igen —
I samma tro och tanka,
Och sade: »hade jag den vän —
Jag den vän —
Hvar jag de blomster samka’!»


6. Det hände sig om midnattstid
Midnattstid —
Då hon månd sötast hvila,
En engel, både mild och blid —
Mild och blid —
Till henne månde ila.


7. Han sade: »kongadotter blid! —
Dotter blid! —
Statt upp i denna stunden,
Och följ nu med på denna tid —
Denna tid —
Uti den ljufva lunden.»


8. »Ty du har önskat dig i dag —
Dig i dag —
Att denna Herren känna,
Som låter blomster med behag
Med behag —
Växa på jorden denna.»


9. Hon stod strax upp i samma stund
Samma stund —
Helt glad uti sitt hjerta,
Bekände fritt ut med sin mun
Med sin mun —
»Nu viker bort min smärta.»


10. För jag kan få den Mästarn se —
Mästarn se —
Som jag vill gerna prisa,
Jag följer med; det skall strax ske —
Skall strax ske —
Vill du mig honom visa?»


11. Hon böjde sig för engelen
Engelen —
Och sedan ödmjukt talar:
Hvar finner jag den Mästaren
Mästaren —
Som mig i sorg hugsvalar?»


12. »Säg mig, du vackre, unge dräng —
Unge dräng —
Hvarifrån har du kommit?
Medan du står här vid min säng —
Vid min säng —
Ditt tal har jag förnummit.»


13. »Du äst en skön och välskapt man —
Välskapt man —
Underlig utan like,
Att ingen sådan finnas kan —
Finnas kan —
Uti min faders rike.»


14. »För din skuld är jag kommen hit
Kommen hit —
Du Mästaren skall ära,
Hvars underverk du såg med flit
Såg med flit —
De fagra blomstren vara.»


15. »Min vän, om du har lust att gå —
Lust att gå —
Uti min Faders rike;
All verldens prakt skall du försmå —
Du försmå —
Och från din oro vika.»


16. »Ledsaga du mig dit, min vän —
Dit, min vän —
Med dig så vill jag gånga
Bort från min faders hus och hem —
Hus och hem —
Och hans afgudar många.»


17. »Hans skatter och afguderi —
Afguderi —
Jag gerna vill förlåta;
Den vällust, verlden skänker i —
Skänker i —
Vill jag af hjertat hata.»


18. Han tog då henne vid sin hand —
Vid sin hand —
Och hastelig månd ila,
Långt bort från hennes faders land
Faders land —
Till glädje, fröjd och hvila.


19. Hon följde honom med lust och frid
Lust och frid —
Men ville gerna veta;
Ty frågade hon samma tid —
Samma tid —
Hvad hans namn månde heta.


20. »Mitt namn det är Förunderlig
Förunderlig
Och högt förutan like,
Jag har det haft evinnerlig —
Evinnerlig —
Uti min Faders rike.»


21. »Vill du mig tjena af hjertans grund —
Hjertans grund —
I stadig tro mig ära?
Jag säger mitt namn i denna stund
Denna stund —
Det månde Jesus vara.»


22. Hon sporde honom än yttermer —
Yttermer —
»Säg mig, ho är Din Fader?
Emedan Du så däglig är —
Däglig är —
Af nåd mig till Dig drager.»


23. »Min Fader är den rikaste —
Rikaste —
All jorden månd' Han ega,
Rätt få vi af ditt slägte se —
Slägte se —
Som vandra på Hans vägar.»


24. »Himmel och jord och helvetets magt —
Helvetets magt —
Må Honom lydig vara;
Mång' tusen, tusen englars vakt —
Englars vakt —
Uppvakta Honom och ära.»


25. »Och är Din Fader så rik en man —
Rik en man —
Af välde, magt och ära:
Jag beder, Du Din moders namn —
Moders namn —
Mig äfven ville lära?»


26. »Min moder ar en jungfru ren -
Jungfru ren —
Af kongablod och stämma.
Som födde mig förutan men —
Förutan men —
Men blef som förr den samma.»


27. Blef dock Din moder en jungfru skär —
Jungfru skär —
Stort under utan like!
Säg mig, me’n jag på resan är
Resan är —
Tillståndet af Ditt rike!»


28. Uti min Faders rike är -
Rike är —
Beständig fröjd den bästa:
Ty verldens motgång och besvär —
Och besvär —
Må der ej säte fästa.»


29. »Min käraste och vän så fin —
Vän så fin —
Till det bär jag stor längtan;
Hjelp mig från denna verldens pin'
Verldens pin’ —
Och afgudstjenstens fängslan!»


30. »Vill du mig tjena af hjertans grund
Hjertans grund —
Och ej min bud försaka,
Så skall du uti allan stund —
Allan stund —
Min Faders glädje smaka.»


31. Hon sade: »ja!» och fatta' mod
Fatta' mod —
Att Herrans namn bekänna:
»Ty jag uti mitt hjertans rot —
Hjertans rot —
Allt känner glädjen denna.»


32. »Äst du i trona kommen dit —
Kommen dit —
Till fröjd förutan like,
Sä blif nu här en liten tid —
Liten tid —
Med’n jag går till mitt rike.»


33. »Rum vill jag der bereda dig
Bereda dig —
Hvar du skall hos mig vara
I ständig glädje, fröjd och frid
Fröjd och frid —
Till evig tid i ära.»


34. Hon vakna upp i samma stund
Samma stund —
Den andra morgon blida,
Och tänkte på det hon i blund
Hon i blund —
Had' drömt om nattetida.


35. Hon afsked från sin fader tog —
Fader tog —
Från hedniske rikedomar,
Till främmand' land långt bort hon drog
Bort hon drog —
Och månde ej återkomma.


36. Hon sände bud till lärde män —
Lärde män —
Som henne kunde visa,
Hurledes hon kunde känna den —
Känna den —
Och honom rättlig prisa.


37. Hon lät dem undervisa sig —
Undervisa sig —
I kunskap och i lära,
Och trodde fast, förutan svik —
Förutan svik —
Treenig Gud rätt ära.


38. Hon antog dop och kristendom —
Kristendom —
Och förde gudfruktig vandel,
Och var i alla delar from —
Delar from —
Med rätt och kristlig handel.


39. Si, säleds, när hon dödde hän —
Dödde hän —
Var hon förlöst af våde;
Nu är hon hos sin själavän
Själavän —
Upptagen i Guds nåde.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.