Elfvefärd

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


81. Elfvefärd


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Jagh war Migh en fager Vnger Swen,
Och skulle rijda til Hofwa;
Rider jagh vth om en afftonstund,
Legger Migh i Rosenlund at soffwa.
Sedan Jagh henne först sågh.


2. Jagh lade migh vnder en lind så grön,
Mina ögon fingo en dwahla;
Der kommo twå Jungfruer gåendes fram,
Dhe wille alt medh Migh tahla.


3. Den ena klappar migh på min kind,
[Den] Andra hwiskar i mit öra:
»Statt vp, fagre Vnger Swen,
Om tijgh lyster Elskogh pröffwa.»


4. Dhe ledde fram en Jungfru,
Hennes håår Däth glimbde som guld:
»Statt vp, fagre Vnger Swen,
Om du äst frögdefull.»


5. Den tridie begynte en Wijsa at sjunga,
Thet gjorde hoon af en godh willje:
Derwidh stadnad' den stride Ström,
Som förr war wahn at rinna.


6. Stadnade då den stride Ström,
Som för war wahn at rinna;
Och hinden medh sine brune håår,
Förgath hwart hoon skulle springa.


7. Jagh stogh Migh af Jorden vp,
Och stödde Migh widh mit swerd.
Dhe Elfwe qwinnor dantza ihn och vth,
Alt hade de Elfwe ferd.


8. Had' icke lyckan warit Migh så godh,
Att Hanen slagit vth sine wingar,
Så hade Jagh soffwit i Berget den Natt,
Allt hoos dhe Elfwe qwinnor.
Sedan Jagh henne först sågh.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.