Eugen Kölbing biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Eugen Kölbing
Biografisk oversigt


Eugen Kölbing
(1846-1899)


Kölbing ['kölbeŋ], Eugen, tysk Filolog, f. 21. Septbr. 1846, d. 9. Aug. 1899. Han studerede først sammenlignende Sprogvidenskab, men vendte sig snart nærmest mod de nordiske Sprog og Engelsk; fra 1880 til sin Død var han Prof. i sidstnævnte Sprog ved Univ. i Breslau. Hans særlige Omraade var den middelalderlige romantiske Poesi, og allerede ved sin Doktordisputats om »Die nordische Parzivalsage und Ihre Quelle« (1868) viste han sig som en dygtig Kender af Oldnordisk. Af andre Skr og Udg. skal her kun nævnes de vigtigste: »Untersuchungen über den Ausfall des Relativpronomens in den germanischen Sprachen« (1872); »Beiträge zur vergleichenden Gesch. der romantischen Poesie u. Prosa des Mittelälters« (1876), hvori vigtige Bidrag til Læren om de islandske rimur; »Die nordische u. die englische Version der Tristan-Sage« (1878—82); »Amis und Amiloun« (eng., fr. og oldn.), (1884); »Beues of Hamtoun« (Early English Text Soc. 1884—94); »Ipomedon« (1889); »Flóres saga ok Blankiflúr« (i Altnord. Sagabibliotek, 1896). 1877 grundlagde han Tidsskriftet »Englische Studien«, som han redigerede til sin Død. I sine sidste Aar syslede han mest med en Byron-Udgave med stort filologisk Apparat, hvoraf han kun fik et Par Bd færdig. Hans store Lærdom fik ham ikke sjælden til i sine ellers værdifulde Kommentarer at opdynge alt for mange Parallelsteder, hvorved Overblikket og Sondringen mellem væsentligt og uvæsentligt gik tabt; men i det hele maa han nævnes som en af dem, der i den sidste Menneskealder har arbejdet ivrigst og dygtigst i Tyskland paa at udbrede Kendskab til nordisk og eng. Litteratur.

O. Jsp.


Kilde: Salmonsens Konversationsleksikon (1915-1930)


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.