Herr Magnus och hafstrollet (Variant: Hertig Magnus och hafsfrun)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


83. Herr Magnus och hafstrollet
Variant: Hertig Magnus och hafsfrun


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Hertig Magnus han såg genom slottsfönstret ut,
Huru strömmen så strida månd' rinna;
Då fick han se, på strömmen satt
En mycket dägelig qvinna.
Hertig Magnus, hertig Magnus, trolofven I mig!
Jag beder eder ännu så gerna,
I sägen icke nej, utan jo, jo!


2. »Och eder vill jag gifva ett gångande skepp,
Det bästa en riddare vill ega;
Det går så väl på vatten, som fasta land,
Och genom de markerna vida.»


3. »Och eder vill jag gifva en gångare grå,
Den bästa en riddare vill styra;
Han går så väl på vatten, som fasta land,
Och genom de skogarne vida.»


4. »Och huru skulle jag trolofva er?
Jag får ju ej stilla vara;
Jag tjenar ju konung och fosterland,
Men inte med qvinnor mig para.»


5. »Eder vill jag gifva så mycket guld,
Som I er aldrig kan mägta;
Och perlor och stenar, göperna full,
Och allt skall det vara äkta.»


6. »Och gerna skulle jag trolofva dig,
Om du vor' en kristen qvinna;
Men nu är du ett ledt hafstroll,
Min kärlek du aldrig kan vinna.»


7. »Hertig Magnus, hertig Magnus, besinna dig,
Och ej så spotskelig svara;
Ty vill du inte trolofva mig,
Så skall du få vansinnig vara.»


8. »Jag är en konungason så god,
Huru kan I mig vilja vinna?
I bor ej på land, men uti flod,
Och dervid kan jag mig ej finna.»
Hertig Magnus, hertig Magnus, trolofven I mig!
Jag beder eder ännu så gerna,
I sägen icke nej, utan jo, jo!


_____


Se Variant af denne vise

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.