Johan Fritzner biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Johan Fritzner
Biografisk oversigt

Johan Fritzner
(1845-1903)Fritzner, Johan, norsk språkforskare, f. 9 apr. 1812 på Myren i Asköens socken vid Bergen, d. 17 dec. 1893 i Kristiania, blef student 1828 och aflade teol. examen 1832. 1838-45 var han kyrkoherde i Vadsö i Finnmarken och innehade därefter åtskilliga prästerliga ämbeten i det söndenfjeldske Norge. 1877 tog han afsked och bosatte sig i Kristiania. 1879 blef han filos. hedersdoktor i Köpenhamn. Redan vid mycket unga år började F. studera fornspråket samt de nyare norska dialekterna, och som frukt af dessa studier utgaf han Ordbog över det gamle norske sprog (1861-67; 2:a uppl. 1883 ff., h. o. h. omarbetad, hade vid F:s död framskridit till bokst. S och afslutades 1896 i 3 bd af C. R. Unger). En liten del af de intressanta undersökningar F. därvid haft tillfälle att göra angående äldre samhällsförhållanden o. d. offentliggjorde han i en mindre afhandling, Sproglige og kulturhistoriske studier över gamle norske ord og udtryk (i "Kristiania Videnskabsselskabs forhandlinger", 1880). Äfven Lapplands språk, mytologi och kultur behandlade han i flera värdefulla uppsatser (i tidskriften "Nor" och i "Norsk historisk tidsskrift").
Y. N.

Kilde: Nordisk familjebok, 1904-1926