Lindormen (Variant)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


72. Lindormen
Variant


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Och jungfrun hon sitter i buren och syr,
Och der kom in en lindorm så långer och så led.
Men de lekte,
De lekte uti nätter och alla sina dagar.


2. Och in kom en lindorm så leder och så lång;
Han aktade så mycket på Signe lillas gång.


3. »Och hör du, sköna jungfru, hvad jag dig säga må:
Du minn mig på munnen och lofva mig tro!»


4. »Och hör du, liten lindorm, du rinn ifrån mig!
Hur' skulle jag en lindorm trolofva mig?»


5. »Och kan jag inte mera af sköna jungfrun få,
Så minn mig på munnen och lät mig sedan gå!»


6. De orden sköna jungfrun till hjertat månde gå,
Hon kastade gullsax och följde lindormen å.


7. Och när som de kommo i rosende lund,
Der mötte Signe lilla sina bröder fem.


8. »Här kommer du, Signe lilla, syster så kär;
Och är du nu kommen i lindormsfärd?»


9. »Och kära du min broder, du lät mig ha min gång,
Det var mig så förelagdt, allt medan jag var ung!»


10. Och när som de kommo i blomstergrön äng,
Der fingo de se en silkebäddad säng.


11. Och Signe lilla lade sig i sängen med harm,
Och lindormen lade sig på hennes hvita arm.


12. Och jungfrun hon satte sig i sängen ned,
Så bitterlig hon grät och sina händer vred.


13. »Och hör du, Signe lilla, hvad jag säger dig:
I sömnen i natt skall jag inte svika dig.»


14. Om afton när de somnade, var det en lindorm kåll,
Om morgon då de vaknade, var det en konung båld.


15. Så tager han Signe lilla uti sin famn:
»Nu skall du få styra öfver rike och land!»
Men de lekte,
De lekte uti nätter och alla sina dagar.


_____


Se Variant af denne vise

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.