Mytologiske studier

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


E-Bibliotek


Mytologiske studier


Deutsche Mythologie

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Jacob Grimm
1844
tysk
612
Gennemgang af den germanske mytologi: 1.Einleitung, 2.Gott, 3.Gottesdienst, 4.Tempel, 5.Priester, 6.Götter, 7.Wuotan, 8.Donar, 9.Andere Götter, 10.Göttinnen, 11.Helden, 12.Weise Frauen, 13.Wichte und Elbe, 14.Riesen, 15.Elemente, 16.Bäume und Thiere, 17.Himmel und Gestirne, 18.Tag und Nacht, 19.Sommer und Winter, 20.Welt, 21.Seelen, 22.Tod, 23.Heil und Schicksal, 24.Gespenster, 25.Entrückung...


Fremstilling af Nordens Mythologi

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

K. F. Wiborg
1848
dansk
272
I. Første Periode - ren Symbolik: 1.Aser, 2.Jætter, 3.Alfer og Vaner. II. Anden Periode - heroiske Myther: 1.Asernes Syndighed, 2.Verdensmagterne, 3.Virkeligheden. III.Tredje Periode – allegoriske Myther: 1.Selvanskuelsen, 2.Naturanskuelsen, 3.Gudsanskuelsen


Fädernas gudasaga

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viktor Rydberg
1887
svensk
247
I. Världskapelsen, II. Urtidens Fridsålder, III. Syndens och ofridens Tidsålder, Mytologisk Namnförteckning


Gods of the Ancient Northmen

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Georges Dumézil
1973
engelsk
157
Part One: Gods of the Ancient Northmen: 1. The Gods, Æsir and Vanir, 2. Magic, War, and Justice: Odin and Tyr, 3. The Drama of the World: Balder, Hoder, and Loki, 4. From Storm to Pleassure: Njord, Frey, and Freya. Part Two: Minor Scandinavian Gods: 5. Two Minor Scandinavian Gods: Byggvir and Beyla, 6. The Rígsþula and Indo-European Social Structure, 7. Compartive Remarks on the Scandinavian God Heimdall, 8. Notes on the Cosmic Bestiary of the Edda and the Rig Veda.


Hjemligt Hedenskab i almenfattelig Fremstilling

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Gudmund Schütte
1919
dansk
242
I. Myter og Folkesagn. II. Sjæl, Fylgje, Mare og Varulv. III.Gravskikke. IV.Slægtsvætter, Diser og Norner. V.Sjælen som fritlevende Væsen i Naturen VI.Dæmoner, Væxt- og Vindånder, Luånden Lokke, ligædende Jætter, Hel, Vandjætter, Nøkken, Bjærgfolk. VII.Det ældre Sæt Himmelmagter. VIII.Dyre-Sindbilleder; „Gudernes Dyrehave". IX.Nerthus, Njörd og deres Æt, Vanerne. X.Odin, Frigg, Thor og deres Æt, Aserne. XI.Troldfolk, Præstefolk og Gudstjeneste. XII.Den hellige H-Stav, en dansk Tros-Mode. XIII.Helligdomme. XIV.Tillæg om Helleristninger.


Myths of the Norsemen from the Eddas and Sagas

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Guerber, Hélène Adeline
1909
engelsk
558
I. THE BEGINNING, II. ODIN, III. FRIGGA, IV, THOR, V. TYR, VI. BRAGI, VII. IDUN, VIII. NIORD, IX. FREY, X. FREYA, XI. ULLER, XII. FORSETI, XIII. HEIMDALL, XIV. HERMOD, XV. VIDAR, XVI. VALI, XVII. THE NORNS, XVIII. THE VALKYRS, XIX. HEL, XX. EGIR, XXI. BALDER, XXII. LOKI, XXIII. THE GIANTS, XXIV. THE DWARFS, XXV. THE ELVES, XXVI. THE SIGURD SAGA, XXVII. THE FRITHIOF SAGA, XXVIII. THE TWILIGHT OF THE GODS, XXIX. GREEK AND NORTHERN MYTHOLOGIES A COMPARISON, INDEX TO POETICAL QUOTATIONS, GLOSSARY AND INDEX. Rigt illustreret.


Nordboernes aandsliv fra oldtilden til vore dage, Bind 1: Hedenold

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Carl Rosenberg
1878
dansk
501
Folkeslaget • Industri og Konst • Sprog og skrift • Runeindskrifterne • Hedensk Folkedigtning • A. Gude-Digtning • B. Lære-Digtning • Helte-Digtning • Hedensk Konstdigtning • A. Skjalde og skjaldekvad • B. Versemaal og stil • Slutning: Tro, gudsdyrkelse og sædelighedsbegreb


Nordens Mythologi

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

N. F. S. Grundtvig
1832
dansk
635
Undertitel: Eller sindbilled-sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst. Indhold: •Universal-historisk vidskab, •Myther og mythologier, •Nordens kæmpe-ånd, •Asa-mål, Bjarke-mål og Krage-mål, •Alfader og nornerne, •Asken Yggdrasil, •Urds og Mimers kilder, •Jætter og rim-thusser, •Vætter, alfer og dværge, •Aser og vaner, •Odin Hæner og Loder. •Balder, Høder og Vale, •Thor, Uller og Tyr, •Brage og Idun, •Mimer og Heimdal, •etc.


Nordisk Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middelalder

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Axel Olrik
1907
dansk
109
Folkesamfundet • Mytedigtning • Gudetro • Heltedigtning • Vikingetiden • Hedenskab og kristendom • Skjaldekunsten • Vikinge- og æventyrsagaer • Island og dets sagaer • De lærde islændinge • Folkevisetiden • Litteraturhenvisning og tilføjelser.


Nordisk Mythologi

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Rasmus Björn Anderson
1887
norsk
480
Systematisk gennemgang og tolkning af den nordiske mytologi. Værket er oversat fra engelsk af Fr. Winkel Horn


Nordisk Mythologi – Efter kilderne

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Kristian Arentzen/Steingrímur Thorsteinsson
1859
dansk
117
1.Tidens Begyndelse, 2.Guldalderen, 3.Ygdrasils Ask, 4.Aser, Norner, Jætter m.m., 5.Valhal, 6.Sleipner, 7.Gudeklenodier, 8.Fenrisulven bindes, 9.Thor mister sin Hammer, 10.Thor hos Udgårdsloke, 11.Thor og Midgårdsormen, 12.Thor og Hrungner, 13.Thor dræber Geirrød, 14.Idun røves, 15.Thjasses datter Skade, 16.Loke forhåner Aserne, 17.Ragnarøk, 18.Gjenfødelsen...


Nordisk Mythologi - Forelæsninger

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

N. M. Petersen
1863
dansk
441
•Indledning (bl.a. om begreberne myte og mytologi), •Skabelsen og Skabningen (bl.a. om guder og jætter, aser og vaner, alfer og dværge, himmel og jord), •Gudelivet (bl.a. om de enkelte guder, deres historie og attributter), •Undergang og Genfødelse (Bl.a. om ragnarok og tiden derefter).


Nordisk mytologi i kortfattet populær fremstilling

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Karl Mortensen
1906
dansk
164
Indledning, Første Afsnit: Mytologien i Sammenhæng efter norsk-islandske Kilder. I Hvorledes Verden blev til, Guderne og Gudelivet, III Ragnarok, Andet Afsnit: Sjæle, Dæmoner og Guder. I Den alm. Folketro, II Hovedguder og Gudesagn, Tor, Odin, Frøj, Njord, Hejmdal, Balder, Loke, Tredje Afsnit: Gudsdyrkelsens Former og det religiøse Liv, Fjerde Afsnit: Heltesagnene, Slutning.


Nordmanna-mystik: bilder från Nordens forntid

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

A. U. Bååth
1898
svensk
219
Indhold: Skyddsandar och onda väsen: Skyddsandar, Troll och jätter, Gengångare, Den fornnordiska magien: Runor och galdrar, Magiska operationer och säjd, Spådomskonsten, Framsynta män och kvinnor, Drömmarne, Olika slag drömmar.


Norrøne gude- og helte-sagn: ordnet og fremstillet

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

P. A. Munch
1880
norsk
232
I. Gudesagnene eller den egentlige gudelære • II. Heltesagnene - Halvguder og heroer • Tillæg: Minder om guderne og deres dyrkelse i norske stednavne


Oden och Loke: två bilder ur fornnordiska gudaläran

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Theodor Wisén
1873
svensk
109
Föredrag af Theodor Wisén


Om Odin og den hedniske Gudelære og Gudstieneste udi Norden

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Peter Friderich Suhm
1771
dansk
382
En nordisk mytologi med følgende indhold: I. Om Odin som gud • II. Om Odin som et menneske • III Om Thor og Freyr • IV Om de øvrige nordiske guder • V Om de øvrige nordiske gudinder • VI Om det øvrige af den nordiske gudelære • VII Om de nordiskes gudstieneste


Om ragnaroksmythen

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Martin Hammerich
1836
dansk
167
Disputats


Omrids af den finske hedentro

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

J. Fibiger
1853
dansk
75
Undertitel: ”Tilligemed en betragtning over dens forhold til de skandinaviske oldsagn”. Indhold: 1.Oversigt, 2.Kalevala, 3.Weinæmöinen, 4.Ilmarines, 5.Kullervo, 6.Pohjola, 7.Tapiola, 8.Himlen, 9.Om forholdet til de skandinaviske oldsagn, 10.Vølunds kvæde.


Sejrssværdet: oversigt over de gothiske folks mythologiske epos

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viktor Rydberg
1885
dansk
276
Indhold: I. Sejrsværdet, II Til Bevisførelsen; Efterskrift


Teutonic Myth and Legend: An Introduction to the Eddas & Sagas, Beowulf, The Nibelungenlied, etc.

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Donald A. MacKenzie
1912
engelsk
421
Forfatterens sammenskrivning af den nordiske mytologi ud fra diverse kildetekster.


Teutonic Mythology, Bind 1/4

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Jacob Grimm
1882
engelsk
437
(Deutche Mythologie) Germansk mytologi: 1.Introduction, 2.God, 3.Worship, 4.Temples, 5.Priests, 6.Gods, 7.Wuotan, Wodan (Oðinn), 8.Donar, Thunar (Thorr), 9.Zio, Tiw (Týr), 10.Frö (Freyr) – (Njörðr), 11.Balder, Heremod, Forsete, 12.Other gods: Heimdal, Loki..., 13.Goddesses: Erda, Isis , Fricka, 14.Condition of gods, 15.Heroes, 16.Wise-women.


Teutonic Mythology, Bind 2/4

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Jacob Grimm
1882
engelsk
437
(Deutche Mythologie) Germansk mytologi: 17.Wights and Elves, 18.Giants, 19.Creation, 20.Elements, 21.Trees and Animals, 22.Sky and Stars, 23.Day and Night, 24.Summer and Winter, 25.Time and World, 26.Souls, 27.Death, 28.Destiny and Well- being, 29.Personifications


Teutonic Mythology, Bind 3/4

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Jacob Grimm
1882
engelsk
437
(Deutche Mythologie) Germansk mytologi: 30.Poetry, 31.Spectres, 32.Translation, 33.Devil, 34.Magic, 35.Superstition, 36.Sickness, 37.Herbs and Stones, 38.Spells and Charms.


Teutonic Mythology, Bind 4/4

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Jacob Grimm
1882
engelsk
437
(Deutche Mythologie) Germansk mytologi: SUPPLEMENT (Collected from the Author’s posthumous Notes, by Prof. E. H. Meyer of Berlin) To the Text, To the Author’s Preface in Vol. III, APPENDIX by the Author, Anglo-Saxon Genealogies, Superstitions, Spells, Index


Teutonic Mythology - Gods and Goddesses of the Northland, Bind 1/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viktor Rydberg
1907
engelsk
354
I. PART I — INTRODUCTION (A) The Ancient Aryans 1. The Words German and Germanic, 2. The Aryan Family of Languages, 3. Hypothesis of Asiatic Origin of the Aryans, 4. Hypothesis of European Origin of the Aryans, 5. The Aryan Land of Europe, (B) Ancient Teutondom (Germanien), 6. The Stone Age of Prehistoric Teutondom
PART II — MEDIÆVAL MIGRATION SAGAS, (A) The Learned Saga in Regard to the Emigration From Troy-Asgard, 7. The Saga in Heimskringla and the Prose Edda, 8. The Troy Saga and Prose Edda, 9. Saxo’s Relation to the Story of Troy, 10. Older Periods of the Troy Saga, 11. Story of the Origin of Trojan Descent of the Franks, 12. Odin as Leader of the Trojan Emigration, 13. Materials of the Icelandic Troy Saga, 14. Result of Foregoing Investigations, (B) Popular Traditions of the Middle Ages, 15. The Longobardian Migration Saga, 16. Saxon and Swabian Migration Saga, 17. The Frankish Migration Saga, 18. Migration Saga of the Burgundians, 19. Teutonic Emigration Saga
PART III — THE MYTH CONCERNING THE EARLIEST PERIOD AND THE EMIGRATIONS FROM THE NORTH, 20. Myths Concerning the Creation of Man, 21. Scef, the Original Patriarch, 22. Borgar-Skjold, the Second Patriarch, 23. Halfdan, the Third Patriarch, 24. Halfdan’s Enmity with Orvandel and Svipdag, 25. Halfdan’s Identity with Mannus, 26. Sacred Runes Learned from Heimdal, 27. Sorcery, the Reverse of Sacred Runes, 28a. Heimdal and the Sun Goddess, 28b. Loke Causes Enmity Between Gods and Creators, 29. Halfdan Identical with Helge, 30. The End of the Age of Peace, 31. Halfdan’s Character. The Weapon-Myth, 32. War with the Heroes from Svarin’s Mound, 33. Review of the Svipdag Myth, 34. The World-War and its Causes, 35. Myth Concerning the Sword Guardian, 36. Breach Between Asas Vans. Siege of Asgard, 37. Significance of the World-War, 38. The War in Midgard. Hadding’s Adventures, 39. Position of the Divine Clans to the Warriors, 40. Hadding’s Defeat, 41. Loke’s Punishment, 42. Original Model of the Bravalla Battle, 43. The Dieterich Saga
PART IV — THE MYTH IN REGARD TO THE LOWER WORLD, 44. Myth in Regard to the Lower World, 45. Gudmund, King of the Glittering Plains, 46. Ruler of the Lower World, 47. Fjallerus and Hadingus in the Low World, 48. A Frisian Saga, Adam of Bremen, 49. Odainsaker and the Glittering Plains, 50. Identification of Odainsaker, 51. Gudmund’s Identity with Mimer, 52. Mimer’s Grove


Teutonic Mythology - Gods and Goddesses of the Northland, Bind 2/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viktor Rydberg
1907
engelsk
357
PART IV — THE MYTH IN REGARD TO THE LOWER WORLD (Ctd.) 53. Myth in Regard to the Lower World — 54. Myth Concerning Mimer’s Grove — 55. Mimer’s Grove and Regeneration of the World — 56. Gylfaginning’s Cosmography — 57. The Word Hel in Linguistic Usage — 58. The Word Hel in Vegtamskvida and in Vafthrudnersmal — 59. Border Mountain Between Hel and Nifelhel — 60. Description of Nifelhel — 61. Who the Inhabitants of Hel are — 62. The Classes of Beings in Hel — 63. The Kingdom of Death — 64. Valkyries, Psycho-messengers of Diseases — 65. The Way of Those who Fall by the Sword — 66. Risting with the Spear-point — 67. Loke’s Daughter, Hel — 68. Way to Hades Common to the Dead — 69. The Doom of the Dead — 70. Speech-Runes Ords Tírr Námæli — 71. The Looks of the Thingstead — 72. The Hades Drink — 73. The Hades Horn Embellished with Serpents — 74. The Lot of the Blessed — 75. Arrival at the Na-gates — 76. The Places of Punishment — 77. The Hall in Nastrands — 78. Loke’s Cave of Punishment — 79. The Great World-Mill — 80. The World-Mill — 81. The World-Mill makes the Constellations Revolve — 82. Origin of the Sacred Fire — 83. Mundilfore’s Identity with Lodur — 84. Nat, Mother of the Gods — 85. Narfi, Nat’s Father — 86. Giant Clans Descended from Ymer — 87. Identity of Mimer and Nidhad — 88. Review of Mimer’s Names and Epithets — 89. The Mead Myth — 90. The Moon and the Mead — 91. Myths of the Moon-God — 92. The Moon-Dis Nanna — 93. Cosmographic Review


Teutonic Mythology - Gods and Goddesses of the Northland, Bind 3/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Viktor Rydberg
1907
engelsk
352
PART IV — THE MYTH IN REGARD TO THE LOWER WORLD (Ctd.) 94. Story of the Seven Sleepers — 95. The Anthropology of the Mythology
PART V — THE IVALDE RACE - 96. Svipdag and Groa — 97. Menglad’s Identity with Freyja — 98. The Sword of Revenge — 99. Orvandel, the Star-Hero — 100. Svipdag Identical with Otharus — 101. Svipdag in Saxo’s Account of Hotherus — 102. Ericus Disertus in Saxo — 103. The Svipdag Synonim Eirikr — 104. Later Fortunes of the Volund Sword — 105. The Svipdag Epithet “Skirnir” — 106. Transformation and Death of Svipdag — 107. Reminiscences of the Svipdag Myth — 108. Orvandel, Egil and Ebbo — 109. Frey Fostered in the Home of Orvandel — 110. Ivalde, Svipdag’s Grandfather — 111. Parallel Myths in Rigveda — 112. Judgment Passed on the Ivalde Sons — 113. Olvalde and Ivalde Sons Identical — 114. A Review of Thorsdrapa — 115. Of Volund’s Identity with Thjasse — 116. The Worst Deed of Revenge — 117. the Guard at Hvergelmer and the Elivagar — 118. Slagfin, Egil, and Volund — 119. The Niflung Hoard Left by Volund — 120. Slagfin-Gjuke a Star-Hero — 121. Slagfin’s Appearance in the Moon Myth — 122. Review of the Synonyms of Ivalde’s Sons — 123. Ivalde — 992
DICTIONARY OF GODS AND GODDESSES
INDEX OF PERSONS AND PLACES


The Religion of the Northmen

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Rudolph Keyser
1854
engelsk
345
1.Introductory Chapters: a) Restoration of Icelandic Literature, b) The Eddas and Sagas, c) The Discovery of America, 2.Dogmas of the Asa-Faith, 3.Exposition of the Asa- Doctrine, 4.Influence of the Asa-Faith on the Popular Life and Customs of the Northmen.


The Road to Hel: A Study of the Conception of the Dead in Old Norse Literature

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Hilda Ellis Davidson
1969
engelsk
214
INTRODUCTION - I. FUNERAL CUSTOMS: THE EVIDENCE OF ARCHAEOLOGY: The disposal of the dead in heathen times, The funeral ship. II. FUNERAL CUSTOMS: THE EVIDENCE OF LITERATURE: Cremation and inhumation, Ship—funeral, Human sacrifice, The funeral feast, Conclusion. III. THE CONCEPTION OF THE FUTURE LIFE: The conception of Valhöll in the poems, The Valkyries, The realm of the gods, The everlasting battle, The underworld realm of the dead, The dead in the mountains, The grave-mound, Conclusion. IV. THE CULT OF THE DEAD: Worship of the dead and of the grave-mound, The custom of sitting on a howe, Elves and land—spirits, Conclusion. V. THE CONCEPTION OF THE SOUL: Shape-changing, The animal fylgja, The guardian hamingja and dis, The idea of rebirth, Conclusion: the idea of survival: VI. NECROMANCY: The waking of the sleeper, The animation of the dead, The restless corpse, Conclusion. VII. THE JOURNEY TO THE LAND OF THE DEAD: The journey acknowledged as such, The journey through the wall of fire, The realms of Guðmundr and Geirröðr, The entrance into the burial mound, Conclusion. CONCLUSION


Tolv fragmenter om hedenskabet med særligt hensyn til forholdene i Nord- og Mellem-Europa

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Ludvig Lund
1891
dansk
304
Forestillingen om gengangere - Den natlige rytter - Menneskeofringer - Hesteofringer - Offermåltider - Myternes opståen - Traditioner om Odin - Levende guder - Thor - Gudmund og Geirraud - Eyvind Kinnriva - Ueleda-Hulda - Freya - Reformeret hedenskab i Norden - Thorsdyrkelse - Hedenskab i Romerrigets lande - Levende guder i Syden - Reformeret hedenskab i Grækenland - Plato om levende guder - Resultater.


Udsigt over den nordiske mythologi: et forsøg

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Frederik Sneedorff Birch
1834
dansk
126
Indledning. Første Hovedstykke: Ældste Sagn om Gudernes og Verdens Oprindelse.Andet Hovedstykke: Om Verdens Undergang og Fornyelse. Tredje Hovedstykke: Om de Afdødes Tilstand og de to sidste Verdener, Helheim og Niflheim. Første Tillæg: 1. Baldurs Død og Lokes Straf. 2. Bragarædur, eller Brages Samtale med Ægir. 3. Thors Kamp med Hrungner. 4. Thors Reise til Geirrodsgaard. 5. Thors Eventyr hos Utgardi-Loke. 6. Asynien Gerda, og Skirirs Reise. 7. Et af Lokes Skalkestykker og hans Straf derfor. Andet Tillæg: Minder om de gamle Guder og deres Dyrkelse i Norden. 1. Stensætninger. 2. Runestene. 3. Planeternes og Ugedagenes Navne. 4. Stjernebilleder m.v. 5. Stednavne. 6. Plantenavne.


Öfversigt af nordiska mytologien

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

D. A. Sundén
1884
svensk
88
Indhold: Inledning. I. Skapelsen. Verlden. A. Skapelsen, 1. Begynnelsen 2. Yme. Rimtursar 3. Gudarnes skapande 4. Himmelens ocb jordens skapelse 5. Himlakropparne. Tidens indelning. Vinden. Regnbågen 6. Fornjot och hans slägt 7. Guldåldern. Dvergars och människors skapelse B. Verlden 8. Jättar 9. Alfvar och Dvergar 10. Åsar 11. Vaner 12. Nornor 13. De nio verldarna och språken 14. Yggdrasil II. Qudalifsret. 15. Odin 16. Odins hustrur. Friggs tjenarinnor 17. Tor 18. Balder 19. Odins öfrige söner 20. Odin såsom krigets gud. Valhall 21. Odin såsom runors och skaldskaps uppfinnare. Odin och Saga 22. Vaner 23. Hafvets personligheter 24. Loke och hans slägt III. Undergång och återfödelse. 25. Undergång 26. Återfödelse - Afslutning.