Norges gamle Love indtil 1387 - Trykfeil og Rettelser

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Norges gamle Love


R. Keyser og P. A. Munch

Christiania 1846.


Trykfeil og Rettelser


Side  58 i Noten    Bj. I. 1., læs: Bj. 167, 169.
 82 Linie 3    f. n. þyrfa l. tyrva
 97 —   9    f. o. skapðrottenn l. skapdrottenn
128 —   3    i Noten: 6) menn l. 9) menn
181 —   2    f. n. i Noten: Cap. xxij l. xxiiij, 25 l. 27.
182 —   8    og 9 f. n. þyfsku l. þýfsku
185 —  11    f. o. fœðorfeðr l. föðorfeðr
211 —  17    f. o. frælsisöl l. frelsisöl.
—   9    f. n. vánar mann rigtigere vanar mann, der uden Tvivl er feilagtig Oplösning af en Forkortning f. varnar maðr eller varnaðar m. jvfr. S 212, L. 2 f. n.
231 —  10    f. o. mánni l. manni.
232 —    4    f. n. meðan hann er lífs, maaskee rigtigere: meðan hon er lífs; jvfr. Hk. 54.
240 —  13    f. o. oc fiórðung til grass — maaskee er her grass en feilagtig Oplösning i den gamle Afskrift af en Forkortning i dens Original, hvilken har skullet betegne crossmessu; jvfr. den nyere Landslov VIII. 8.
241 —    9    f. n. einni iarðar leigu, uden Tvivl feilagtig f. einni arðar leigu; jvfr. d. n. Landsl. VII. l.
   Not. 6, efter "see den n. Ldsl. VII 7." tilf.: "eller ogsaa staaer i det Foregaaende iörð f. örð."
242 —  17    f. o. ótra l. otra.
267 —   5    f. o. mellem ollom og monnom indskydes (oðom).
302 —   9    f. n. Brudstkykket l. Brudstykket.
317 —  10    f. o. villudýr l. villidýr.
359 —  12    f. n. maðf l. maðr.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.