Per Tyrssons döttrar i Vänge

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


84. Per Tyrssons döttrar i Vänge


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Per Tyrssons döttrar i Vänge —
Kaller var deras skog —
De sufvo en sömn för länge.
Medan skogen han löfvas.


2. Först vaknade den yngsta,
Så väckte hon upp de andra.


3. Så satte de sig på sängestock,
Så fläta' de hvarandras lock.


4. Så togo de på sina silkesklä’r,
Så gingo de sig åt kyrkan.


5. När som de kommo på Vängelid,
Der möta dem tre vallare.


6. »Anten vill I bli vallarevif,
Eller vill I mista ert unga lif?»


7. »Inte villa vi bli vallarevif,
Hellre vi miste vårt unga lif.»


8. De höggo deras hufvu’n på björkestock,
Så rann der strax tre källor opp.


9. Kroppen grofvo de ned i dy,
Kläderna buro de fram till by.


10. När som de kommo till Vänga gård,
Ute för dem fru Karin hon står.


11. »Och vill I köpa silkessärkar,
Som nio jungfrur ha stickat och virkat?»


12. »Lös upp edra säckar och låten mig se;
Kan hända jag tör känna dem alla tre.»


13. Fru Karin slog sig för sitt bröst,
Hon gångar för Per Tyrsson opp.


14. »Det håller tre vallare uppå vår gård,
De hafva gjort af med döttrarna vår’.»


15. Per Tyrsson tar sitt svärd i hand,
Han högg ihjel de äldsta två.


16. Den tredje lät han lefva,
Tills han fick honom fråga.


17. »Hvad heter eder fader?
Hvad heter eder moder?»


18. »Vår fader, Per Tyrsson i Vänge,
Vår moder, fru Karin i Stränge.»


19. Per Tyrsson han går sig åt smedjan,
Han lät smida sig jern om medjan.


20. »Hvad ska' vi nu göra för syndamen?» —
»Vi ska' bygga upp en kyrka af kalk och sten.»


21. »Den kyrkan skall heta Kerna» —
Kaller var deras skog —
»Den skall vi bygga upp så gerna.»
Medan skogen han löfvas._____


Se varianter af denne vise:
Variant 1
Variant 2

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.