Præstedatteren fra Præstebakke

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

Præstedatteren fra Præstebakke
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1862Paa Præstebakke i Skaptafellssyssel levede engang en Præst, som hed Einar; han var en rig Mand og havde mange Børn. Han havde stor Lede til Huldresagn, og sagde, at aldrig havde Huldrefolk været til; han manede dem frem til at besøge sig, og siden roste han sig af, at han nok ikke havde været at træffe.

Men en Nat drømte han, at der kom en Mand til hans Seng og sagde: »Herefter skal Du aldrig kunne negte, at der findes Huldrefolk; thi nu tager jeg din ældste Datter, og hende skal Du ikke see tiere. Du har længe nok drillet os Ellefolk.«

Næste Morgen var Præstens ældste Datter, som dengang var tolv Aar gammel, forsvunden. Man søgte overalt, men hun fandtes alligevel ikke.

Men naar siden hendes smaae Sødskende løb og legede paa Marken, kom hun til dem og legede med dem. Gjerne vilde de have hende hjem med sig, men da blev hun altid borte for dem. Hun fortalte sine Sødskende, at, hvor hun nu var, vare Folk gode imod hende og at hun havde det saa godt.

Hendes Fader drømte altid om hende, og ham fortalte hun det Samme, som hun havde fortalt sine Sødskende, og desuden, at Præstesønnen hos Ellefolket var hende bestemt til Brudgom.

Saaledes gik det en Tidlang, indtil hun engang i Drømme kom til sin Fader og fortalte ham, at nu ønskede hun gjeme at see ham som Bryllupsgjæst hos sig den næste Dag; thi da skulde hendes Bryllup staae.

Fra den Tid af drømte han aldrig oftere om hende.


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.