Præsten paa Husevig

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

Præsten paa Husevig
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1862


Paa Husevig paa Nordlandet boede en Præst ved Navn Ketil Jonsson. Han lod nogle Liigkister grave op af Kirkegaarden og sagde, at han gjorde det, fordi der var saa snever Plads derinde, og at disse Kister dog ikke gjorde Andet, end fyldte op, da Ligene længst vare gaaede i Forraadnelse.


Engang traf det sig saa, at tre gamle Kjærlinger stode ude i Kjøkkenet og vare i Færd med at brænde Kisterne; da sprang en Gnist op paa een af Kjærlingerne; den fængede snart i hendes Klæder og da de to andre stode i hendes Nærhed, fængede den ogsaa i deres Klædet. Ilden var saa voldsom, at de Alle havde opgivet Aanden, før Folk kom til og fik slukket Flammerne.


Om Natten drømte Præsten, at der kom en Mand til ham og sagde: »Ikke skal det lykkes Dig at skaffe Plads paa Kirkegaarden, om Du saa river vore Kister op af den; thi nu har jeg, for at hevne os, dræbt tre Kjærlinger for Dig, og de ville da altid optage nogen Plads paa Kirkegaarden, men endnu Flere skal jeg dræbe, hvis Du ikke hører op med denne Fremfærd.« Derpaa gik Manden sin Vei.


Men Præsten vaagnede og grov aldrig meer nogen Liigkiste op af Kirkegaarden.


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.