Röfvaren Rymer

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


66. Röfvaren Rymer


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius


1. Herr Rymer han rider på jungfruens gård —
Trolofvat han I mig —
Och jungfrun hon ute för honom står.
Två hvita fjädrar för han i sin hatt
Och falken på sin hand.


2. »Och hör du, min jungfru, hvad jag säger dig:
Har du lust att följa af landet med mig?»


3. »Och jag vill dig föra till så härligt ett land,
Der är så mycket gull, som här det är sand.»


4. Och jungfrun hon sadlar sin gångare grå,
Så följer hon riddaren Rymer af gård.


5. Och jungfrun tager med sig juveler i gullskrin,
Och deri ligger hennes sölfbodda knif.


6. Jungfrun tager med sig de starka band,
Dermed till att binda herr Rymers hand.


7. Och när som de kommo i rosende lund,
Der lyster herr Rymer att hvila en stund.


8. »Och hör du, sköna jungfru, hvad jag säger dig
Och se, denna graf skall du ligga uti.»


9. »Och kära herr Rymer, säg icke så om mig;
Ty mången gräfver grop och faller sjelf uti.»


10. Herr Rymer han somna' i jungfruens famn,
Så binder hon honom till fot och till hand.


11. Så tager hon upp sin sölf bodda knif,
Och sticker den uti herr Rymers lif.


12. Och jungfrun hon tar hans förgyllande lur,
Så blåser hon efter hans systrar de sju.


13. Och systrarna voro så glada till mod:
»Nu få vi frökens guld och sölfspända skor.


14. Och jungfrun hon sätter sig på gångaren grå,
Så rider hon hem på konungens gård.


15. Och systrarna sju de togo sina spadar:
»Nu få vi den unga prinsessan begrafva.»


16. Och när som de kommo i rosende lund in —
Trolofvat han I mig —
De fingo begrafva kär broderen sin.
Två hvita fjädrar för han i sin hatt
Och falken på sin hand.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.