Sætesdals-stev

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Norske ballader og folkeviser


Sætesdals-stev
Samla og utbladde av Alexander Seippel

Norsk aarbok 1920

Utgjevi av Torleiv Hannaas professor
Bergen 1920


Alexander Seippel
Ja, mi sku kvee sum aire laate,
o dei sum hoyr’ de sku sitj’ o graate,
o mi sku kvee so hjarte-vent
at dei sku graate so vitt du ser.


Mi vi ’kje gange gutan te trengsel,
men mi vi gjeve dei ein hjarte-lengsel,
o mi vi gjeve dei ei hjarte-uro,
sum e vandt i ungdomen gjeng ut-o.


Nei so haagt te heis vi eg alli vere
o auke guten min slik ein vege;
eg vi alli vere so haagt te heis
o auke guten min slik ei lei.


No hev dei logje paa meg so lengi –
ett’ aalmann-vegjen fær eg kje gjengi;
men no vi eg rø meg ein ure-veg,
so ska du sjaa gutan dei fygjer meg.


Eg kan kje vite koss de e skili
me eg ska leggje ne aa tili;
eg kan kje vite kaa eg hev gjort
me eg ska hav’ limen te hovde-gjor.


Min lisle gut, eg ha unt deg anna
hell du sill’ vare baa spytt o banna;
kjærare laag du i hugjè mi,
men dei vaare adde me deg for stri’.


Mi lisle gjente hev ingle lyti,
eg tikj’ eg ser alli hennis liki,
o sko hè uppi o glaap hè ne
um du kan sjaa lyti i noken le!


Mi lisle gjente, deg vi eg finne,
um dynnan dei ska i flisa springe;
um hu ligg innen-at laasan tri,
so ska dei upp it eg vi te mi.


No hev eg leita, no hev eg vunni –
tru noken finare hev han funni?
No hev eg leita, no hev eg blett,
men tru noken finare hev han set?


No vi eg take den guten vene,
um eg i vike-tal ska ljot’ tene;
no vi eg take den guten snaal,
um eg ska so tene de same vaar.


Mi hjarte mamme, du maa kje skjemme –
eg hev hug-lagt han, eg kan ’kje vende;
Eg hev hug-lagt han dei aarè tri,
o so sia heile mi live-ti.


Kan eg kje guten me æra vigje,
so vi eg alli paa hesten stige;
kan eg kje guten me æra faa,
so vi eg han alli for augo sjaa.


Inna-for bringa, aa vistre lene
der e han gjoymde min gute vene,
o der so kjem han alli i fraa
so lengi hjarta e mann te slaa.


Ai ai ai, du min gute vene –
du laag for lengi paa hjarte-lene,
du laag for lengi paa armen mi –
dei kjem vist te blikne, mi raue kinn.


Mi ungdoms-dage dei e burt-oydde
ut-i ei sut bliv alli gloymde:
mi ungdoms-dage burt-oydde eg
ut-i ei sut sum bedrøva meg.


Mitt kaate hjarta no hev de stiddna,
dei raue rosune have blikna;
mitt kaate hjarta de for so fort,
o dei raue rosune kome burt.


Mitt kaate hjarta, no hev du brusti,
o støste gleen min den e burti,
mitt kaate hjarta, de e forbi,
eg maa syt’ o graate mi heile ti.


Mitt ljos de slokna, mi sol hu gladdi
daa eg saag at dei han n’i mollè spaddi;
di-fyre vaddrar eg sossi her –
alli finn eg lei, alli hev eg veg.


Legg alli hugjen din ne so stoyge,
for sia var’ han vist verri loyse;
legg alli hugjen din ne so sterk,
for det kan eg sei’ at e baane-verk.


No e eg gaamaal, no e eg faren,
o ingjen ting kan eg sei’ e gama;
eg tikj’ alli gama i noko ting
kaa i slette mona o borkjen min.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.