Skaldatal

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif
Dansk.gif


Norske Kongers Chronica


Udsat paa Danske / af


H. Peder Claussøn /

fordum Sognepræst i Undal.


Nu nyligen menige mand til gaffn / igiennemseet / continuerit oc til Trycken forferdiget.


Prentet i Kiøbenhafn / ved Melchior Martzan / Paa Joachim Moltken Bogførers Bekostning.

M.DC.XXXIIISkaldatal


Det er:

Fortegnelse paa de fornemste Skaldrer eller Poëter som hafuer værit i Danmarck / Norge oc Suerrig /

oc hafuer beskrefuen Herzernis Bedrifter.I Danmarck.

Den første vi lese om / hafuer værit Hiarn / som for det Epitaphiu hand giorde ofuer K. Frode bleff Konge efter hanem.

Dernest Stakader hin gamle / huis Viser er met de eldste de mand ved at sige aff; hand dictet om de gamle Danske Konger.

Kong Regner Lodbrog var ocsaa Skald / hans Hustrue ocsaa oc hans Sønner.

Udi K. Regners Lodbrogs tid var ocsaa Bragda Skald hin gamle Bodda Søn.


Under Knud Hagensøn lefde

Teitur Skald
Rodgier Aflasøn
Thoralfur Prest
Olafur Thordar Søn


Svend Tiuffskeg

Ottar Svarte


Knud hin rige

Sigvartur Skald
Ottar Svarte
Thorarer Loftunge
Halvardur Hareksblese
Berse Torfasøn
Steinn Skaptasøn
Arnor Jarlaskald
Odar Keptur


Svend Alfivasøn

Thorar Lofftunga


Svend Ulfsøn

Thorleifur Fagre
Thordur Kolbeinsøn


Hellig Knud

Kalfur Manasøn
Skule Illugasøn
Marcus Skeggiasøn


Erich Emund

Haldor Squaldre


Suend Svifand

Einar Skulesøn


Valdemar Knudsøn

Thorstein Kroppur
Arnhaldur Thorvaldssøn


Knud Voldemarsøn

Thorvardur Thorgeirssøn


Voldemar gamle

Olafur Thordarsøn
Jatgeir Torfasøn
Thorgeir Danaskald
Sugu Valde


Strutharald Jarl

Thiodolfur ur Huine


Sigvald Jarl

Thordur Sigvalda Skald


Hareker Thorkilssøn

Thiodulfur Arnasøn


Thorleifar hin Spaka

Thiodolfur ur HuineUnder Norgis Regentere hafue disse underskrefne værit.

Thiodolphur hin Hrinverske[1] / dictede om Rangvalds Slect oc deris Ynglingatal / Harald Harfagers brødre / oc opregnede 30 hans Forfædre / oc dictede om huer deris død oc begrafuelsis sted.


Under K. Harald Harfager var

Audun Ildskiælda
Thorbiørn Hornkløfue
Ølver Nutha
Thiodolfur ur Huine
Ulfur Sebbasøn
Gutormur Sindre


Erich Blodøxe

Eigill Scallagrimsøn
Glunur[2] Geirasøn


Haldan Suarte

Gutormer Sindre


Hagen den Gode

Evind Skaldaspiller
Gutormur Sindre


Harald Grafelder

Glumur Geirasøn
Kørmakur Øgmundarsøn


Oluff Tryggesøn

Halfroder Vandrada skald
Biarne Skald


Oluff den Hellige

Sigvardur Thordarsøn
Ottar Svarte
Berse Torfasøn
Thordur Kolbeinsøn
Thorfinnur Mumur[3]
Thormodur Kolbrunar Skald
Gissor Gulbraa
Hofgardur Refur
Skafte Torrodsøn
Thordur Siareksøn


Magnus Gode

Sigvartur Skald
Arnur Jarl Skald
Oddur Kikina Skald
Refur Skald
Thiodolfur Skald


Harald Sigurdsøn

Thiodolfur Arnesøn
Bølverkur hans Broder
Valthiofur
Oddur Kikina
Stufur blinde
Arnur JarlSkald
Illuge Brynola Skald
Grane Skald
Snøglu Halle
Thorrarin Skeggiasøn
Valgardar aff Velle
Halle Stirde
Stein Herdysarsøn


Oluff Kyrre

Stein Herdysarsøn
Atle Litle
Vilborg Skald


Magnus Barfod

Thorkel Hamarskald
Ivar Ingemundsøn
Biørn Krepilhende
Bardur Suarte
Gissl Illugasøn


Sigurd Jorsalafar

Einar Skulasøn
Ivar Ingemundsøn
Haldor Squaldre
Thorarer Stutfeldar
Thorvaldur Blønduskald
Arne Fiøruskeifar


Eisten Magnussøn

Ivar Ingemundsøn
Einar Skulasøn


Harald Gille

Einar Skulasøn
Haldor Squaldre
Hallur Munkur


Magnus blinde

Einar Skulasøn


Sigurd Slemdiacon

Ivar Ingemundsøn
Einar Skulasøn
Thorvarder Thorgilsøn


Inge Haraldsøn

Kolle Skald


Sigurd Haraldsøn

Einar Skulasøn
Bødvar Balte
Thorbiørn Gaus


Eistein Haraldsøn

Einar Skulasøn
Sigurdur Skraute


Magnus Erlingsøn

Thorbiørn Skakaskald
Sugande Skald
Hallar Snorrasøn
Marcus Stephanssøn
Thordar Halsøn Skalmane


Hagen Herdebred

Thorbiørn Gaus


Kong Suerre

Asgrimur Kietelsøn
Thorstein Thorbiarnasøn
Sumarlide
Arnor Saxasøn
Halbiørn Hale
Blakur Skald
Unas Stephansøn
Liøtur Brage
Snorre Sturlesøn
Sigvartur Eigilsøn
Snorre Butsøn
Thorbiørn Skakaskald


Hagen Suerrisøn

Liotur Skald
Brage Halsøn


Inge Bardsøn

Snorre Sturlesøn
Liotur Sumarlidasøn
Jatgeir Torfasøn
Høskuldur blinde
Runolfur


Hagen Hagensøn

Snorre Sturlesøn
Olafur Thordarsøn
Sturla Thordarsøn
Jatgeir Torfasøn
Gissor Jarl
Arne Lange
Olafur Segsøn


Hagen Hagensøn den kronede

Olafur Thordarsøn


Evind Skaldaspiller dictede Viser om Hagen den Rige / som han kallede Haleigiatal / oc opregnede hans Forfædre indtil Odin / oc fortalde huer deris død oc begrafuelsis sted.


Hagen Jarl Gottormsøn

Thiodolfur ur Huine


Sigurd Lade Jarlsøn

Kormakur Øgmundarsøn


Hagen Jarl den Rige

Evindur Findsøn
Einar Skallaglam
Tindur Halkelsøn
Skapte Thorrodsøn
Thiodolfur Mummur
Elyfur Gudrunarsøn
Thorleifur Skald
Hvanar Kolfur


Erick Hagensøn Jarl

Halfrødur Vandradaskald
Gunløgur Ormstunga
Thordur Kolbeinsøn
Haldor Uchristne
Skule Thorsteinsøn
Thordur Siareksøn


Suen Jarl Hagensøn

Berse Torfosøn


Hagen JarlOrmer Jarl EilifsønHagen Jarl IfuarsønSigurd Jarl HavardsønErling Skake

Thorbiørn Skakaskald
Sugande Skald


Erick SigurdsønPhilippus Jarl ByrgisønHagen Gali

Snorre Sturlesøn
Steirn Ofeigsøn
Liotur Skald
Thorstein Eiolfsøn


Skule Hertug

Snorre Sturlesøn
Olafur Thordarsøn
Jatgeir Skald
Liotur Skald
Alfur Eiolfsøn
Sturla Bardarsøn
Gudmunder OdsønUnder Suerrigis Regentere hafue disse dictit.


Under K. Eisten den Hellige

Bragde hin gamle
Grunde Prude
Erpur Lutande
Kalfur Thrønske
Refur Ruske
Ormur o Frame
Ølvalde 1. oc Ølvalde 2.
Avalde
Flein Skald
Røgnvaldur


Biørn ad Hauge

Bragde hin gamle
Erpur Lutande / som dræbte en mand / oc skulde lide derfor / hand dictede om Saur Hunde Kongis Død / huorudofuer hans Liff bleff hannem skenckit.


Erick Tæfels søn

Alfur Jarl den lille


Styrbiørn Stercke

Ulfur Sulo Jarl


Erick Sejersalig

Thorvaldur Hialtasøn


Oluff Fønske[4]

Gunlaugur Ormstunge
Raffn Onundersøn
Gissor Suarte


Omund Oluffsøn

Sigvard Skald Thordarsøn


Inge Steinkelsøn

Marcus Sagiasøn[5] Lagmand


Suerke Kolsøn

Einar Skulasøn
Haldor Squaldre


Knud Erichsøn

Halbiørn Hale
Thorstein Thorbiarnarsøn


Suerke Karlssøn

Sumarlide Skald
Thorgier Danaskald


Erick Knudsøn

Grane Halbiarnarsøn


Jon SuerkersønErick Ericksøn

Olafur Thordarsøn


Jon Jarl Sverkesøn

Einar Skulasøn
Haldor Squaldre


Sone Jarl Ifuarsøn

Haldor Squaldre


Karl Jarl Sonasøn

Haldor SqualdreAff alle disse deris Dicter oc Viiser er megit tagit aff det som skrifuis i denne Chronicke.
Noter: (jl)

  1. Skrivefejl for Huinverske.
  2. Skrivefejl for Glumur, som det rigtigt skrives under Harald Grafelder
  3. Skrivefejl for Munnur.
  4. Formentlig skrivefejl for SønskeSænske
  5. Skrivefejl for Skeggiasøn, jfr. under Hellig Knud.