Hammars-hämtningen (AAA)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk Latin
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif Latin Cross.svg
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda (Afzelius) Titelside.jpg
Sæmund den vises
EddaHammars-hämtningen
(Þryms qvida eþa Hamars-heimt)

öfversat af
Arvid August Afzelius1. Vred vardt Vingthor;
när han vacknade
och sin hammar'
hos sig saknade:
hans skägg börja' skakas,
hans hufvud darra
och jordens son
trefvade kring sig.

2. Och dessa orden
först han qvad:
“Hör Loke!
jag nu vill förtälja,
det ingen vet
på jorden, eller
i himlen höga;
Gudens hammare är stulen”.

3. De gingo till Freyas
fagra gård,
och dessa orden
först han qvad:
“Din fjäder-hamn Freya!
må du mig låna,
att hammarn min
jag åter finner”.

Freya qvad:
4. “Jag skulle dig den lemna
vore han af gull;
jag skulle dig den gifva
vore han af silfver”.

5. Flög så Loke bort,
Fjäderhamnen hven,
Tills han kom utom
Asa-gården
och han kom inom
Jätte-landet.

6. Satt å kullen
Thrymer, Jätta-Drotten,
sina hundar grå
han gullband snörde;
sina hästars mahn
jämn han klipte.

Thrymer qvad:
7. Hur är med Asar?
Hur är med Elfvor?
Hur är du ensam kommen
i Jötunhem?

Loke qvad:
8. Illa är med Asar;
Illa är med Elfvor;
Du har Hlorides
hammare förborgat?

Thrymer qvad:
9. Jag har Hloriders
hammare förborgat,
åtta raster
djupt inunder jorden:
honom ingen man
hämta kan tillbaka,
om han icke Freya
förer mig till maka.

10. Flög så Loke bort,
fjäderhamnen hven,
tills han kom utom
Jätte-landet,
och han kom inom
Asa- gårdar,

11. Mötte honom Thor
midt å gården,
och dessa orden
först han qvad:

12. “Vann du ditt ärende,
som mödan var till?
Säg du mig å luften
tidender långa;
Den sittande ofta
i Sagorna villas,
och den liggande
dikter förtäljer”.

Loke qvad:
13. “Som mödan var till,
vann jag mitt ärende:
Thrym har hammarn
Thursa-drotten,
honom ingen man
hämta kan tillbaka,
om han icke Freya
honom för till maka”.

14. De gingo att Freya
den fagra besöka,
och dessa orden
först han qvad:
Hölj dig Freya!
med brude-lin (slöja)
så farom vi båda,
till Jötunhem.

15. Vred vardt Freya
och flåsade;
då skakades hela
Asa-borgen;
flög från bröstet
smycket Brising:
man-galen skulle du
tro mig vara,
fore jag med dig
till Jötunhem”.

16. Asarne alla
och alla Asynjor
kommo å tinget,
samtal höllo,
och derom rådslogo
huru de åter
Hlorides hammare
söka månde.

17. Då qvad Hejmdall,
den hvitaste Gud;
väl framvis var han,
som andra Vaner:
“Låtom oss Thor
i Brud-lin hölja
och med det stora
smycket Brising!

18. Och under honom
nycklar klinga
och qvinnoklädnad
kring knä'n falla
men å bröstet
ädla stenar
och hufvudbonan
zirligt spitsa”.

19. Men då qvad Thor,
den stränge Guden:
“mig månde Asar
dårlig kalla
om jag mig höljer
i Brude-lin”.

20. Då qvad Loke
Löfeys son:
“Håll Thor, tillbaka
dessa ord
snart månde Jättar
i Asgård bygga,
om du ej hammarn
hämtar åter.

21. Då läto de Thor
i Brud-lin hölja
och i det stora
smycket, Brising:
och under honom
nycklar klinga,
och qvinnoklädnad
kring knä'en falla
men å bröstet
ädla stenar,
och hufvudbona'n.
zirligt spitsa.

22. Då talte Loke,
Löfeys son:
“jag vill ock med
som tjenstmö vara
så farom vi båda
till Jötunhem.”

23. Strax bockarne vordo
från marken tagne
i skacklar satte,
och månde de skynda:
då rämnade berg,
då lågade, jord;
så körde Thor
till Jötunhem.

24. Då qvad Thrymer
Thursa-Drotten:
Ståndar upp, Jättar!
och bänkarne pryden;
nu fören Freya
mig till Brud,
Niords dotter
af Noatun.

25. Gångar å gården,
gullhornad boskap
och allsvarta oxar,
Jättens gamman:
“Nog har jag af gull,
nog har jag af pärlor.
Freija det enda
är, som mig felas”.

26. Tidigt om qvällen
kommo de fram
och Jättarnes öl
vardt för dem burit:
Sifs man förtärde
ensam en oxe,
åtta laxar
och smårätter alla,
som qvinnor höfdes,
och drack,
tre tunnor mjöd.

27. Då, qvad Thrymer
Thursa-Drotten:
“Hvar såg du en Brud
glupskare äta?
Jag ingen har sett
bredare bita,
och aldrig en tärna
dricka så mycket”.

28. Der satt den snälla
Tjenstemön
och hittade svar
till Jättens ord:
“Freya intet åt
på åtta nätter
så trådde hon hit
till Jötunhem.

29. Han sig under lin
böjde till kyssar,
men språng tillbaka
ändalångs salen:
“Hvi äro så skarpa
ögon Freyas?
tyckes brinna
eld ur dess ögon!

30. Der satt den snälla
Tjenstemön,
och hittade svar
på Jättens ord:
“Freya intet sof
på åtta nätter,
så trådde hon hit
till Jötunhem”.

31. Inkom den stygga
Jätte-systern,
hon som brudskatt
tordes fordra:
“gif af din hand
ringarne röda,
vill du vinna
min kärlek -
min kärlek och all
hjertats ynnest!”

32. Då qvad Thrymer,
Thursa-Drotten:
“bären in Hammarn
bruden att offras;
läggen Mjölner
i Möens sköte,
vigen oss samman
med Vörs hand”!

33.*) [32.] Då log i bröstet
Hlorides hjerta,
när han hårdsinnad
hammaren kände:
Thrym drap han först,
Thursa-Drotten,
och slag så Jättens
hela ätt.

34. [32.] Drap ock den gamla
Jätte-systern,
hon som Brudskatt
hade fordrat:
Hon fick ett slag
för penningar,
och hugg af Hammarn,
för ringar många:
Så Odins son
fick hammarn åter.
Noter:

I den trykte udgave fra 1818 er stroferne her fejlnummereret. Nummereringen er her tilpasset. De indklammede tal er 1818-udgavens numre.