Kvadet om Trym

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk Latin
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif Latin Cross.svg
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Reprint Add.jpg


Olaf Hansen: Den ældre Edda
Heimskringla Reprint
Den ældre Edda


Oversat af
Olaf Hansen
1911


Kvadet om Trym


1.
Vingtor vaagned
og vrededes,
hen som han saa
efter Hammeren,
rysted Skægget,
rev sig i Haaret,
sad og følte
famlende rundt.

2.
Det første, han sagde,
da han savned den, var:
"Loke, hør,
hvad jeg har at sige:
- Ingen ved det,
ingen paa Jorden
eller højt i Himlen -
Hamren er borte."

3.
De gik til Freyas
fagre Vange;
det første, han sagde,
da han saa hende, var:
"Laan mig, Freya,
din Fugleham,
om Mjølner maaske
kan skaffes igen!"

Freya:

4.
"Du fik den, var end
dens Fjer af Guld,
og ligesaa,
var de sølverne."

5.
Loke fløj
- Fuglehammen suste -
til han naaed ud
over Asernes Gaarde
og saa Jætternes
Jord forneden.

6.
Paa en Høj sad Trym,
Tursernes Drot,
Snoed sine Hunde
Halsbaand af Guld
og glatted sine
Gangeres Manke.

Trym:

7.
"Har Aserne det godt?
Har Alferne det godt?
Vilde ingen med
herud til os?"

Loke:

"Aserne kvides,
Alferne kvides.
Har du mon gemt
Gudesønnens Hammer?"

Trym:

8.
"Jeg har gemt
Gudesønnens Hammer.
Otte Mil
under Muld den ligger.
Ingen faar den
fra mig igen
uden først at bringe
mig Freya til Brud."

9.
Loke fløj
- Fuglehammen suste -
til al Jætternes
Jord laa bag ham, <brog han naaed ind
over Asernes Gaarde
Tor tog imod ham
midt i Gaarden.
Det første han sagde,
da han saa ham, var:

10.
"Har du Budskab med
fra din møjsomme Fart?
Sig det alt sammen
deroppe fra.
Siddende glemmer
gerne noget,
og liggende laver
Løgne om alt."

Loke:

11.
"Jeg har Budskab med
fra min møjsomme Fart:
Trym har din Hammer,
Tursernes Drot.
ingen faar den
fra ham igen
uden først at bringe
ham Freya til Brud."

12.
De gik at finde
den fagre Freya.
Det første, han sagde,
da han saa hende, var:
"Freya, bind
dit Brudelin om:
Du og jeg skal age
til Jætternes Land."

13.
Freya blev vred -
fnøs, saa hele
Asernes Sal
under hende rysted.
Brisingsmykket
fra Brystet sprang:
"Jeg vil gælde for mest
mandfolkesyg,
hvis jeg tager med
til Jætternes land."

14.
Hver eneste As
var ude til Tings,
alle Asynjer
sammen og talte.
De mægtige Guder
holdt Møde om
hvordan de skulde hente
Hamren igen.

15.
Da sagde Heimdal,
den herligt lyse
- han var fremtidsvis
som Vanerne var:
"Tor skal vi binde
det Brudelin om
og dække hans Bryst
med Brisingesmykket,

16.
hænge raslende Nøgler
ned fra hans Bælte,
skjule hans Knæ
med Skørtefolder,
fæste brede Stene
paa hans Bryst og pynte
hans Haar op
med et Hovedsæt."

17.
Da sagde den stovte,
den stærke Tor:
"Aserne vil
væmmes ved mig
binder jeg mig
det Brudelin om."

18.
Da sagde Loke,
Løvøs Søn:
"Tor, de Ord
vil vi ikke høre!
Snart bliver Jætterne
hjemme i Asgaard,
faar du ikke hentet
din Hammer igen."

19.
Saa bandt de Tor
det Brudelin om,
dækket hans Bryst
med Brisingsmykket.

20.
Nøgler rasled
ned fra Bæltet,
hans Knæ blev skjult
af Skørtefolder.
Paa hans Bryst fæsted
man brede Stene
og pynted hans Haar
med et Hovedsæt.

21.
Da sagde Loke,
Løvøs søn:
"Tor, jeg vil med
som Terne hos dig.
Du og jeg skal age
til Jætternes Land."

22.
Alt dreves begge
Bukkene hjem;
de blev straks spændt for,
skulde stryge afsted.
Klipper blev flakt,
der stod Flammer af Muld.
Fremad de jog
til Jætternes land.

23.
Da sagde Trym,
Tursernes Drot:
"Op, Jætter! Strø
Straa paa Bænken.
Freya bringes
som Brud herind,
hin Datter af Njord
fra Noatun.

24.
Ved min Gaard græsser
guldhornede Køer,
kulsorte Øksne,
som jeg elsker at se.
Jeg har nok af Skatte,
nok af Smykker,
mangler intet
uden Freya."

25.
Man tog derhen
tidlig paa Kvælden;
der bares Øl
om til enhver.
Tor satte een
Okse til Livs,
otte Laks,
det lækre, der var
til Kvinderne, og tømte
tre Tønder Mjød.

26.
Da sagde Trym,
Tursernes Drot:
"Har man set en Mø
tage saadan for sig!
Aldrig saa jeg Mage
til Mundfulde Mad
eller Kvinder drikke
saa drabeligt Mjød."

27.
Længst sad alt
den listige Terne
med rette Svar
paa rede Haand:
"Hun har intet spist
i otte Døgn,
jaget af Traa
efter Jætternes Land."

28.
Han bøjed sig kærligt
for at kysse hendes Mund,
men fløj til den anden
Ende af Salen:
"Hvorfor har Freya
saa frygteligt et Blik?
Jeg tror, der stod Ild
ud imod mig."

29.
Længst sad alt
den listige Terne
med rette svar
paa rede Haand:
"Hun har ikke sovet
i otte Døgn,
jaget af Traa
efter Jætternes Land."

30.
Et jammerligt Kræ
af en Jættekvind
kom og bad Bruden
om Brudegave:
"Giv mig de røde
Ringe, du bær,
hvis du ønsker at staa
i Yndest hos mig."

31.
Da sagde Trym,
Tursernes Drot:
"Bruden skal vies,
bring os Hamren!
Læg Mjølner
i Møens Skød!
Vi os til hinanden
med Vaars haand."

32.
Det kluklo
i Hlorrides Bryst,
da hans haarde Haand
fik Hammeren fat.
Først dræbte han Trym,
Tursernes Drot,
slog saa al
hans Slægt fordærvet.

33.
Han dræbte det Kræ
af en Kvind, der kom
og bad Bruden
om Brudegave.
Skindet fik Smæk
for Skillinger
og Mjølnerhug
for mange Ringe.

34.
Saadan kom Odins Søn
atter til Hamren.
Anmærkninger:

Vers 1:1. Vingtor d.e. den (hammer)slyngende Tor.
Vers 12. Den talende er Loke (der vil drille Freya).
Vers 13:5. Brisingsmykket var lavet af Dværge.
Vers 16:5. De brede Stene er et Brystsmykke.