Om Sinfjotles død (Frá dauþa Sinfjǫtla) Prosa

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Den ældre Edda
Reprint Add.jpg
G. A. Gjessing: Den ældre Edda
Heimskringla Reprint

oversatt av
G. A. Gjessing

Kristiania
1899


Om Sinfjotle’s død
(Frá dauþa Sinfjǫtla)


Sigmund Volsungssøn var konge i Frankland. Sinfjotle var ældst af hans sønner, den anden Helge, den tredje Haamund.

Borghild, Sigmunds hustru havde en broder, som hed - - - (1). Men Sinfjotle, hendes stivsøn, og - - - beilede begge til samme kvinde, og derfor drebte Sinfjotle ham. Men da han kom hjem, bød Borghild ham at fare bort. Men Sigmund tilbød hende bøder, og det tog hun imod. Men ved arvegildet bar Borghild øl omkring; hun tog meget edder, et horn fuldt, og bar for Sinfjotle ; men da han saa i hornet, skjønte han, at der var edder deri, og sagde til Sigmund: «Grumset er drikken, Gamle! » Sigmund tog hornet og drak det ud. Saa er sagt, at Sigmund var haard, saa edder hverken udvortes eller indvortes kunde skade ham. Men alle hans sønner taalte edder udvortes paa kroppen.

Borghild bar et andet horn for Sinfjotle og bad ham drikke, og alt gik som før. Og endnu den tredje gang bar hun hornet for ham og dertil haansord med, om han ikke drak det ud. Han mælle det samme som før til Sigmund. Denne sagde: «Lad da skjeg sile det, søn!» Sinfjotle drak og døde strax.

Sigmund bar ham langen led i sin favn og kom til en smal og lang fjord, og der var en liden farkost og en mand i den. Han tilbød Sigmund at ferje over fjorden. Men da Sigmund bar liget ud paa farkosten, var baaden fuldlastet; karlen sagde, at Sigmund skulde fare indenom fjorden. Karlen stødte farkosten ud og blev strax borte.

Sigmund opholdt sig lenge i Danmark i Borghild’s rige, efterat han havde ægtet hende. Siden for Sigmund til Frankland, til det rige, han havde der. Da ægtede han Hjordis, kong Eylime’s datter. Deres søn var Sigurd. Kong Sigmund faldt i kamp mod Hundingssønnerne; men Hjordis blev siden gift med Alv, søn af kong Hjaalprek. Der voxede Sigurd op i sin barndom. Sigmund og alle hans sønner stod langt over alle mænd i kraft og væxt og mod og al dygtighed. Sigurd var dog den fremste af alle, og ham siger alle i de gamle sagn at have været fremfor alle mænd og gjævest af hærkonger.
Noter

1): I det gamle haandskrift er der aabne rum for navnet paa Borghilds broder.