Beowulf (RW) 28

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif


Ill. fra St. Aubins "Vita".jpg
Beowulf

En fornengelsk hjältedikt


Översatt av

Rudolf Wickberg


Kapitel 28
Han omtalar sin färd för Hygelac. Danahovet.


Sedan gick den starke med sin skara
Att längs efter sanden vandra över sjövången,
1965 Den vida stranden. Sunnan sken solen,
Världens ljus. De lade tillrygga
Vägen med fart dit där de sporde,
Att jarlarnes värn, Ongentheows bane,
Den unge stridskonungen inne i borgen
1970 Utdelade ringar. För Hygelac vart
Beowulfs färd snabbt förkunnad:
Att vapenbrodern, kämparnes värn,
Kommit med livet dit till godset,
Gående till borgen oskadd från stridsleken.
1975 Snabbt reddes rum, som den mäktige bjöd,
Inne i salen åt de ankomna gästerna.
Sedan satte sig fränden, som överstått striden,
Mitt emot fränden, då mannafursten
Med högtidligt tal hälsat den hulde,
1980 Med valda ord. Med mjödkannor gick
Hän genom salen Häreðs dotter,
Vänlig mot folket, satte dryckeskärlet
I hjältarnes hand. Hygelac började
Höviskt spörja sin bordskamrat
1985 I den höga salen — han plågades av nyfikenhet —
Vilka äventyr sjö-götarne haft:
»Hur gick det er på vägen, käre Beowulf,
»Då du plötsligt beslöt att söka
»Strid i fjärran över det salta vattnet,
1990 »Kamp uti Hjort? Har du väl i någon mån
»Avhjälpt för Hroðgar, den frejdade konungen,
»Det vitt kända lidandet? Svallande sjöd
»Min sorg däröver, jag hade ej hopp
»Om den käres företag. Jag bad dig länge,
1995 »Att du ej skulle uppsöka den mordiske gasten,
»Utan låta syd-danerna själva utkämpa
»Striden mot Grendel. Gud tackar jag
»För att jag fått se dig oskadd.»
Ecgtheows son Beowulf talade:
2000 »Välkänt är, o konung Hygelac,
»För många män det frejdade mötet,
»Vilken kamp mellan mig och Grendel
»Vart på den plats, där han berett
»Seger-scyldingarne mycken sorg,
2005 »Elände för livet: jag hämnades allt detta,
»Så att ingen av Grendels fränder på jorden,
»Som lever längst av det leda släktet
»I träskets famn1 kan skryta över
»Det gryningslarmet. — Jag kom då först
2010 »Till ringsalen att hälsa Hroðgar.
»Strax anvisade mig Healfdenes frejdade son,
»Då han hade lärt känna min hug,
»Plats vid sin sidan av sin egen son.


Noter:
1. Eller: Snärd i brott.