Beowulf (RW) 29

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif


Ill. fra St. Aubins "Vita".jpg
Beowulf

En fornengelsk hjältedikt


Översatt av

Rudolf Wickberg


Kapitel 29
Daner och strids-barder.


»Skaran var glad: ej har jag i mitt liv
2015 »Under himlens valv sett större dryckesglädje
»Bland salsgäster. Än skred folkens fridkulla,
»Den frejdade drottningen genom hela salen,
»Uppmuntrade de unge; ofta gav hon en kämpe
»En vriden ring, innan hon gick till sin plats;
2020 »Än bar Hroðgars dotter ölkannan
»Fram till krigarne med jarlarne i spetsen.
»Henne hörde jag salsgästerna
»Kalla Freawaru, där hon gav hjältarne
»Sirade smycken. Hon är trolovad,
2025 »Den unga guldsmyckade, med Frodas blide son
»Så har det synts Scyldingarnes vän,
»Rikets herde, och han anser det gagneligt
»Att med denna kvinna i någon mån bilägga
»Dödlig fiendskap. Mycket sällan vilar
2030 »Någonstädes dödsspjutet en liten tid
»Efter furstens fall, så utmärkt än bruden är.
»Sedan kan det såra strids-bardernas konung1
»Och var och en av kämparne i folket,
»När danernas hirdsven går med gemålen
2035 »In uti salen och undfägnar kämparne.
»På honom glänser arv från förfäder,
»Hårt och ringsmyckat, strids-bardernas skatter
»Så länge de fingo råda över dessa vapen,
»Tills i en olycklig stund de förde till sköldleken
2040 »Sina kära vapenbröder och sitt eget liv.
»Då säger vid ölet en gammal spjutkämpe,
»Som ser ringsmycket och fullständigt minnes
»Männens spjutdöd — vilt blir hans sinne —,
»Börjar med dyster håg och hjärtats traktan
2045 »Fresta den unge kämpens sinne,
»Väcka stridsve och talar så:
»'Kan du, min vän, igenkänna det svärd,
»'Det dyrbara stål, som din fader
»'Bar till drabbningen under stridsmasken2
2050 »'För sista gången, då danerna fällde honom,
»'Och de käcka Scyldingarne fingo råda över valplatsen
»'Efter hjältarnes fall? Sedan har vedergällningen vilat3.
»'Nu går här i salen en son till någon
»'Av dessa banemän, stolt över sina prydnader,
2055 »'Skryter över mordet och bär den skatt,
»'Som du med rätta skulle råda över'.
»Så manar och erinrar han oavlåtligt
»Med bittra ord, tills den tid kommer,
»Då gemålens hovsven för sin faders gärningar
2060 »Sover blodbestänkt av svärdets bett,
»Hemfallen åt döden, den andre svennen
»Flyr levande därifrån, känner väl till landet.
»Då varda brutna å båda sidor
»Jarlarnes eder; sedan sjuder i Ingeld
2065 »Dödlig fiendskap, och hans kärlek till makan
»Varder svalare av sorgens vågor.
»Därför anser jag ej strids-bardernas tillgivenhet
»Och freden mellan folken ofarlig för danerna,
»Ej vänskapen fast. — Men nu skall jag tala
2070 »Vidare om Grendel, att du, skatt-utdelare,
»Må noga lära känna huru sedan hjältarnes
»Handgemäng utföll. Sedan himlens smycke
»Glidit hän över jorden, kom den vrede gasten,
»Hemsk och aftonvild, att uppsöka oss,
2075 »Där vi vaktade salen, friska och sunda.


Noter:
1. Ingeld, vars fader stupat i strid mot danerna, och som sedan äktade Hroðgars dotter Freawaru.
2. = Hjelmen.
3. Eller: Efter hjältarnes fall, sedan Wiðergyld stupat?