De danske stednavne

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Johannes C. H. R. Steenstrup
1844-1935
De danske stednavne
Deres tolkning og hvad de oplyser
om vort lands bebyggelse og
folkets kultur gennem tiderne


af Johannes C. H. R. Steenstrup


Ved Udvalget for
folkeoplysnings fremme
København, 1908


Indhold

Forord
1. Vore Stednavnes nationale Karakter (ss. 7-11)
2. De Hovedregler, som Tolkningen maa følge (ss. 11-18)
3. Stednavnenes Bygning og Sammensætning (ss. 18-22)
4. Nogle almindelig forekommende Endelser (ss. 22-36)
5. Hvad der kan læres af Stednavnene om Landets Bebyggelseshistorie og den fremskridende Opdyrkning (ss. 36-41)
6. Viser Stednavnene i enkelte Landsdele Spor af fremmed Indvandring? (ss. 41-48)
7. Nogle Ejendommeligheder i Navngivningen indenfor de enkelte Landsdele (ss. 48-50)
8. Nogle Navne paa Landskaber og Øer, Have og Sunde (ss. 50-55)
9. Sædegaardes og Herregaardes Navne (ss. 55-63)
10. Et Tilbageblik paa de ældre Stednavnes almindelige Karakter (ss. 63-75)
11. Købstæders Navne (ss. 75-81)
12. Gadenavne (ss. 81-88)
13. Fortegnelse over en Del Ord, der ofte forekommer i Stednavne som Forled og Efterled (ss. 88-109)
Skrifter om Stednavne (ss. 109-110)
Liste over de i Bogen omhandlede Stednavne og deres Sammensætningsled (ss. 110-114)Se også Johannes Steenstrups artikel Guders Navne i de nordiske Stedsnavne fra 1896