Den lille båtsmannen

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


31. Den lille båtsmannen


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Jungfrun satt i högan loft och virka' gull på skinn
Så kom en liten båtsman och tittade derin.
Men de lekte, de lekte gulltärning.


2. »Och hör du, lilla båtsman, hvad jag månd' säga dig:
Lyster dig att spela gulltärning med mig?»


3. »Och huru skall jag spela gulltärning med dig?
Jag hafver intet rödan guld att sätta emot dig.»


4. »Du sätter upp din tröja, du sätter upp den grå,
Och deremot jag sätter de gullringar två.»


5. Och första gulltärning på tafvelbordet rann,
Lilla båtsman tappade, men sköna jungfrun vann.


6. »Och hör du, lilla båtsman, hvad jag månd' säga dig:
Lyster dig att spela gulltärning med mig?»


7. »Och huru skall jag spela gulltärning med dig?
Jag hafver intet rödan guld att sätta emot dig.»


8. »Du sätter upp din gamla hatt, du sätter upp den grå;
Jag sätter min gullkrona, tag den, om du kan få.»


9. Och andra gulltärning på tafvelbordet rann,
Lilla båtsman tappade och sköna jungfrun vann.


10. »Och hör du, lilla båtsman, hvad jag månd' säga dig:
Lyster dig att spela gulltärning med mig?»


11. »Och huru skall jag spela gulltärning med dig?
Jag hafver intet rödan guld att sätta emot dig.»


12. »Du sätt upp dina strumpor och silfverspända skor;
Jag sätter upp min ära, och dertill min tro.»


13. Och tredje gulltärning på tafvelbordet rann,
Sköna jungfrun tappade och lilla båtsman vann.


14. »Och hör du, lilla båtsman, du skynda dig från mig!
Ett gångand ' skepp i floden det vill jag gifva dig.»


15. »Ett gångand' skepp i floden det får jag hur jag kan;
Men jag vill ha' den jungfrun, jag med gulltärning vann.»


16. »Och hör du, lilla båtsman, du skynda dig från mig!
En silkessömmad skjorta den vill jag gifva dig.»


17. »En silkessömmad skjorta den får jag hur jag kan;
Men jag vill ha' den jungfrun, jag med gulltärning vann.»


18. Och hör du, liten båtsman, du skynda dig från migl
Mitt halfva kungarike det vill jag gifva dig.»


19. »Ditt halfva kungarike det får jag hur jag kan;
Men jag vill ha den jungfrun, jag med gulltärning vann.»


20. Och jungfrun gick i kammaren, hon krusade sitt hår:
»Ack, nåd' mig arma jungfru för giftermål jag får!»


21. Båtsman går på golfvet, han lekte med sitt svärd:
Du far så godt ett giftermål, som nånsin du är värd.»


22. Jag är väl ingen båtsman, fast eder tyckes så:
Jag är den bästa konungason, i Engeland kan gå.»
Men de lekte, de lekte gulltärning._____


Se varianter af denne vise:
Variant 1
Variant 2

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.