Den lille båtsmannen (Variant 2)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


31. Den lille båtsmannen
Variant 2


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Jungfrun satt i högan loft, hon virkade gullband,
Så mången kärlig tanke i hogen henne rann.
Men hon spelade, hon spelte och hon lekte gulltärning.


2. Och sköna jungfrun skådade allt kring det hvita haf:
»Krist gif den sven månd' komma, som jag min tro bortgaf!»


3. Och hastigt fick hon skåda ett skepp på böljan blå;
En ungersven så fager han månd’ vid stammen stå.


4. »Du spänn upp alla segel, och styr med hast i land!
Här är en fager jungfru, som väntar uppå strand.»


5. »Och hör du, lilla båtsman, hvad jag nu säger dig:
Och har du lust att kasta gulltärning med mig?»


6. »Och väl så vill jag kasta gulltärning med dig,
Om du har lust att sätta din ära upp mot mig?»


7. Och första gulltärning på tafvelbordet rann,
Den lilla båtsman tappade, men sköna jungfrun vann.


8. Andra gulltärning på tafvelbordet rann,
Lilla båtsman tappade och sköna jungfrun vann.


9. Tredje gulltärning på tafvelbordet rann,
Sköna jungfrun tappade och lilla båtsman vann.


10. »Och hör du, lilla båtsman, du skynda dig från mig
En silkessömmad skjorta den vill jag gifva dig.»


11. »En silkessömmad skjorta den får jag, när jag kan;
Men jag vill ha den jungfru, som jag med tärning vann.»


12. »Och hör du, lilla båtsman, du skynda dig från mig!
Ett gylne skepp i hafvet det vill jag gifva dig.»


13. »Ett gylne skepp i hafvet det får jag, när jag kan;
Men jag vill ha den jungfrun, som jag med tärning vann.»


14. Och jungfrun går i kammaren, hon smyckar ut sitt hår:
»Gud nåd' mig arma jungfru för riddare jag får!»


15. Och båtsman gick pä skeppet, han drager ut sitt svärd:
»Du har fått bättre giftermål, än nånsin du är värd.»


16. »Jag är väl ingen båtsman, fastän dig tyckes så:
Jag är den förste konungsson, i England månde gå.»


17. »Är du den bästa kungason, i England månde gå,
Så skall du få min jungfrudom och dertill ock min tro.»


18. »Och hören I, små svenner, den jungfrun, som jag vann,
I fören till min fader allt uti Engeland!»


19. »God dag, min kära fader!» — »God dag min kära son;
Den jungfrun, som du förer, du tagit långt ifrån?»


20. »Den jungfru, som jag förer, jag med gulltärning vann;
Hon är en furstadotter allt ifrån Österland.»


21. »Är hon en furstadotter, jag vill dig vara huld:
Jag gifver till ditt bröllop utaf det röda guld.»


22. Så förde de den jungfrun allt uti kyrkan fram:
»Gif nu den tro och ära, som jag med tärning vann!»
Men hon spelade, hon spelte och hon lekte gulltärning.


_____


Se varianter af denne vise:
Den lille båtsmannen
Variant 1