Herr Peders sjöresa (Variant)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


30. Herr Peders sjöresa
Variant


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Herr Pädar går under borgalind,
Krusat hafver han sitt här;
Gångar han för sin fostermoder in:
»Lären I mig god' råd!»
Medan sjön tager så mången.


2. Inte skall du på landet dö,
Ej heller blifva slagen i krig;
Men vakta dig väl för böljan blå,
Hon dränker ditt unga lif!»


3. Snäckan ligger på sjöastrand,
Gräset under henne gror;
»Den der icke drager af land,
Tjenar icke sin herre i tro!»


4. När som de kommo sig midt på sund,
Böljan började att slå,
Han skriftade sig för sin styreman,
Han kunde icke presten nå.


5. Det var dä unga herr Pädar sjelf,
Han faller på sina knä:
Och så gjorde han sitt skriftermål,
Allt framför ett segelträ.


6. »Röfvat hafver jag kyrkobord,
Kloster hafver jag bränt !
Sä mången är den stolts jungfru god,
Hvars ära jag hafver kränkt.»


7. »Lockat hafver jag enka och brud,
Svikit hafver jag mö,
Det kom aldrig uti min hug,
Att jag pä sjön skulle dö.»


8. Kommer här någon till lands igen,
Min moder spörjer efter mig:
Säg, jag tjenar i främmande land,
Så sörjer hon inte mig.»


9. »Kommer någon här till lands igen.
Min fästmö spörjer efter mig:
Säg, jag ligger på hafsens grund,
Om hon vill gifta sig.»
Medan sjön tager så mången.


_____


Se Variant af denne vise

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.