Jungfruköp (Variant: Vallevans förklädning)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


17. Jungfruköp
Variant: Vallevans förklädning


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Vallevan han seglar så sent om en qväll,
Då jungfrun satt i kammaren och akta' ut sin eld.
Vallevan, Vallevan, ja, han seglar arlig.


2. Hör du, skön jungfru, hvad jag säger dig:
»Hus öfver natten det länar du mig.»


3. »Hus öfver natten, det kan du väl få,
Om du vill mig säga, hvad land du är ifrå.»


4. »Inte är jag så långt utaf land;
Jag är en kungadotter af Engeland.»


5. »Inte är jag så långt utaf by;
Men väl kan jag lära dig silke att sy.»


6. »Hör du, skön jungfru, hvad jag säger dig:
Huru många är det, som ha giljat för dig?»


7. »Prins Tor uti Norden den känner du visst;
Men Vallevan han sitter i mitt hjerta så fast.»


8. Om morgonen, innan dager var ljus,
Drog Vallevan bort utaf konungens hus.


9. »Hör du, sköna jungfru, hvad jag säger dig:
Ett stycke på vägen kan du väl följa mig?»


10. »Ett stycke på vägen kan jag väl följa dig,
En annan gång gör du det samma åt mig.»


11. Jungfrun hon stod och tänkte vid sig:
»Nu är det väl tid att jag vänder om till mig.»


12. Vallevan tar jungfrun allt uti sin famn,
Så bär han henne till skeppet fram.


13. Vallevan han sade till tjenaren sin:
»Ni hemten mig hit det klaraste vin!»


14. De drucko så länge det klaraste vin,
Att jungfrun hon somnade från sorgerna sin'.


15. Jungfrun hon vaknade och tänkte kring sig:
»Femtio mil är jag visst borta från mig.»


16. »Inte kommer du till din faders by,
Förrän du får dotter, som silke kan sy.»


17. »Inte kommer du till ditt fädernesland,
Förrän du får son, som skeppet styra kan.»


18. »Kommer jag ej förr till mitt fädernesland,
Sä dölj inte längre ditt rätta namn!»


19. »Prinsessa är jag ej utaf Engeland.»
»Mina båtsmän de kalla mig för Vallevan.»


20. Vallevan tar jungfrun allt uti sin hand,
Gaf henne gullkronan och drottningenamn.
Vallevan, Vallevan, ja, han seglar arlig._____


Se Variant af denne vise

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.