Lilla Rosa (Variant 2)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


21. Lilla Rosa
Variant 2


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Rosa lilla tjente på konungens gård —
Med ära och med dygd —
Och der tjente hon för en ringa gemål.
Men strömmen faller hviter som en lilja.


2. Och der tjente hon i årena fem,
Till dess hon kunde bädda unga hertigens säng.


3. Och der tjente hon i årena sju,
Till dess hon kunde blifva unga hertigens brud.


4. »Och hör du, Rosa lilla, hvad jag dig säga må:
Är någon uti verlden din hug han leker på?»


5. »Och ingen är i verlden, min hug han leker på,
Förutan unga hertigen; den kan jag aldrig få.»


6. »Och hör du, lilla Rosa, hvad jag dig säga må:
Är det den unga hertigen, nog kan du honom få.»


7. Och hertigen han reste till främmande land:
»Och Rosa, lilla Rosa, tag ingen ann' till man!»


8. Och medan han var borta uti främmande land,
De fingo lilla Rosa en grefve uti hand.


9. »Och gifven mig, hvem I gifva vill,
Om först jag får skrifva unga hertigen till.»


10. »Och vi ha fått bref från främmande land,
Att hertigen är döder och lagd under sand.»


11. Så klädde de henne uti brudeskrud:
»Ack, stackars den jungfru, som tvingas stå brud!»


12. Och brådt kom bud i brudstugan in:
»Här kommer ett skepp i seglande vind.»


13. Och Rosa lilla ut genom fönstret såg,
Så fick hon se flaggor, både gula och blå.


14. »Och jag ser flaggor, både gula och blå,
Och dem har jag virkat med mina fingrar små.»


15. »Och hade jag mig en fulltrogen vän,
Som förde mig bud ifrån sjöastrand!»


16. »Och är icke jag en fulltrogen vän?
Jag bringar dig svar ifrån sjöastrand.»


17. »God dag, god dag, kär svågeren min,
Hur går det lilla Rosa uti buren sin?»


18. »Väl Rosa lilla går, det går allt så:
Vi druckit hennes bröllop i dagar två.»


19. Och hertigen han vardt så vreder till mods,
Han svartnade i ögonen som svartaste jord.


20. »Och skyndar du dig fort upp utaf sjö,
Så finner du henne med gullkronan mö.»


21. Och hertigen sadlar sin gångare röd,
Så rider han fortare än fogeln han flög.


22. »God dag, lilla Rosa, min fästemö!
Med dig vill jag lefva, med dig vill jag dö.»


23. Så gångar han sig uti brudstugan fram,
Och tog lilla Rosa i snöhvitan hand.


24. Så tog han lilla Rosa uti sin famn,
Så for han med henne till främmande land.


25. Och Rosa lilla somnade i hertigens famn —
Med ära och med dygd —
Hon vakna' inte förr än i tredje kungaland.
Men strömmen faller hviter som en lilja.


_____


Se varianter af denne vise:
Lilla Rosa
Variant 1

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.