Udsigt over tidsregningen

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Islandsk.gif Dansk.gif


35px-Emblem-star.svg.png Nedenstående oversigter udgør sammen med Geografisk register tolvte bind i Det kongelige
 nordiske Oldskriftselskabs 12-binds værk De oldnordiske Sagaer. - Kildehenvisningerne i registeret refererer til dette værk, som er tilgængeligt på Heimskringlas E-Bibliotek.
Kronologien skal tages med al forbehold. Værket er udarbejdet i første halvdel af 1800-tallet og dermed ud fra datidens forudsætninger. (clm)Alle henvisninger til
Oldnordiske sagaer i HEIMSKRINGLAS E-Bibliotek.
Oldnordiske Sagaer
Bind 12


Udsigt over Tidsregningen


af Sveinbjörn Egilsson
København, 1837A. De norske Kongers Regjeringsaar fra Harald Haarfager til Magnus Lagabæter

Tiltraadt
861
931
935
961
976
995
1000
1012
1015
1030
1035
1047
1066
1093
1103
1130
1136
1161
1162
1184
1202
1203
1203
1217
1263


Konge
Harald Haarfager regjerede 70 Aar (1)
Erik Blodøxe regjerede 4 Aar (2)
Hakon Adelsteensfostre regjerede 26 Aar
Harald Graafeld regjerede 15 Aar(3)
Hakon Jarl Sigurdsøn regjerede 19 Aar(4)
Olaf Tryggvesøn regjerede 5 Aar
Erik Jarl Hakonsøn regjerede 12 Aar
Svend Hakonsøn regjerede 3 Aar
Olaf den Hellige Haraldsøn regjerede 15 Aar
Svend Alfivasøn regjerede 5 Aar
Magnus den Gode Olafsøn regjerede 12 Aar
Harald Sigurdsøn regjerede 19 Aar
Olaf Kyrre Haraldsøn regjerede 27 Aar
Magnus Barfod regjerede 10 Aar
Sigurd Jorsalefarer regjerede 27 Aar
Harald Gille regjerede 6 Aar
Inge Haraldsøn regjerede 25 Aar
Hakon Hærdebred regjerede 1 Aar
Magnus Erlingsøn regjerede 22 Aar(5)
Sverre regjerede 18 Aar
Hakon Sverresøn regjerede 1 Aar
Guttorm Sigurdsøn regjerede ½ Aar
Inge Baardsøn regjerede 13½ Aar
Hakon den Gamle Hakonsøn regjerede 46 Aar
Magnus Lagabæter regjerede 17 Aar


B. De danske Kongers Regjeringsaar fra Gorm den Gamle til Erik Kristoffersøn

Tiltraadt
842
912
992
1008
1035
1042
1047
1076
1080
1086
1096
1103
1134
1138
1146
1158
1184
1202
1241
1250
1252
1259

Konge
Gorm den Gamle regjerede 70 Aar
Harald Gormsøn regjerede 80 Aar
Svend Tveskjæg regjerede 16 Aar
Knud den Mægtige regjerede 27 Aar
Hordeknud regjerede 7 Aar
Magnus den Gode regjerede 5 Aar
Svend Ulfsøn regjerede 29 Aar
Harald Heen Svendsøn regjerede 4 Aar
Knud den Hell. Svendsøn regjerede 6 Aar
Olaf Hunger Svendsøn regjerede 8/9 Aar
Erik Ejegod Svendsøn regjerede 8 Aar
Niels Svendsøn regjerede 30/31 Aar
Erik Emun Eriksøn regjerede 4 Aar
Erik Lam Hakonsøn regjerede 8 Aar
Svend Svidende, Erik Emuns Søn, Knud Magnussøn regjerede 12 Aar
Valdemar Knudsøn regjerede 26 Aar
Knud Valdemarsøn regjerede 18 Aar
Valdemar den Gamle Valdemarsøn regjerede 39 Aar
Erik (den Hellige) Valdemarsøn regjerede 9 Aar
Abel Valdemarsøn regjerede 2 Aar
Kristoffer Valdemarsøn regjerede 7 Aar
Erik Kristoffersøn regjerede 27 Aar


C. Kronologisk Tabel

Aar

Begivenhed

851

Harald Haarfager fødes.

872

Slaget i Hafursfjord, I. 216.

874

Ingolf Arnesøn sejler ud, og Island bebygges, I. 216, 248.

911

Harald Haarfager giver sine Sønner Kongenavn, I. 5.

920

Hakon den Gode fødes, I. 13.

925

Adelsteen, Konge i England, tiltræder Regjeringen, I. 13.

926

Hakon den Gode sendes til Opfostring til Kong Adelsteen, I. 14-15.

931

Harald Haarfager aftræder Regjeringen, I. 16.

933

Halfdan Svarte Haraldsøn døer, I. 16.

934

Harald Haarfager døer.

935

Erik Blodøxe fælder sine Brødre. Hakon Adelsteensfostre tages til Konge, femten Aar gammel, I. 18-19.

936

Erik Blodøxe forjages fra Norge.

937

Hakon Jarl Sigurdsøn fødes, I. 28. 193.

940

Adelsteen, Konge i England, døer, I. 2l.

955

Hakon den Gode holder Slag med Erikssønnerne paa Rasterkalv, I. 35-36.

961

Slaget paa Stord: Hakon den Gode døer. Harald Graafeld tiltræder Regjeringen.

963

Sigurd Ladejarl indebrændes af Harald Graafeld. Stridigheder imellem Hakon Jarl og Gunhildes Sønner i tre Aar.

966

Forlig imellem Hakon Ladejarl og Gunhildes Sønner; Hakon sidder rolig i tre Aar.

967

Sigmund Brestersøn fødes, II. 82.

968

Hakon Jarl forbinder sig med Kong Tryggve Olafsøn og Kong Gudrød Bjørnsøn, I. 53.

969

Tryggve Olafsøn og Gudrød Bjørnsøn fældes: Harald Grænske flygter til Oplandene, og er der i to Aar, til 971. Olaf Tryggvesøn fødes, I. 61. Stridigheder imellem Hakon Jarl og Gunhildes Senner i sex Aar, til 975, I. 81.

970

Olaf Tryggvesøn rejser til Sverrig, og er der i to Aar, til 972.

971

Harald Grænske drager til Sverrig, og var der i fem Aar, I. 56.

972

Olaf Tryggvesøn fanges af Sørøvere, og er sex Aar i Estland, I. 71.

975

Harald Graafeld fordriver Hakon Jarl fra Norge, I. 59. Hakon Jarls svigefulde Planer i Danmark, I. 74.

976

Harald Graafeld og Guldharald fældes, I. 79-82. Hakon Jarl og Harald Grænske tage Norge til Leen af Harald Gormsøn, I. 82. Brester og Beiner dræbes paa Færøerne, II. 86.

977

Sigmund Brestersøn kommer til Vigen, og var der i to Aar.

978

Hakon Jarl holder Slag med Ragnfred Gunhildesøn, I. 87. Olaf Tryggvesøn kommer til Garderige, og var der i ni Aar, I. 74.

979

Sigmund Brestersøn kommer til Ulf, og er hos ham i sex Aar.

981

Biskop Frederik forkynder Kristendommen paa Island, I. 248.

985

Erik den Røde opdager Grønland, II. 191. Sigmund Brestersøn kommer til Hakon Jarl, og var hos ham i fire Aar, II. 95.

986

Biskop Frederik og Thorvald Kodransøn forlade Island.

987

Olaf Tryggvesøn drager fra Garderige til Vindland; han ægter Geira Burislafs Datter, og var i Vindland i tre Aar, I. 93-96.

988

Kejser Otto og Olaf Tryggvesøn indtage Danevirke.

989

Sigmund Brestersøn rejser til Færøerne, og tvinger Thrand til Forlig.

990

Geira Burislafs Datter døer; Olaf Tryggvesøn forlader Vindland, og tilbringer fire Aar i Vesterviking, I. 122. 13l. Hakon Jarl forliger Sigmund Brestersøn og Thrand i Gata.

992

Harald Gormsøn fældes; Svend Tveskæg tiltræder Regjeringen, I. 147.

993

Olaf Tryggvesøn døbes paa Syllingerne, I. 134. 147.

994

Svend Tveskjæg holder Arveøl efter sin Fader Harald om Vinternætterne: Jomsvikingerne aflægge Løfte at gjøre et Tog til Norge, I. 147, de komme til Jæderen Julenat, I. 149.

995

Jomsvikingeslaget i Hjørungevaag ved Midvinter (X. 213.) Hakon Jarl sender Thorer Klak til Irland; Olaf Tryggvesøn drager fra Irland til Ørkenøerne, og derfra til Norge. Bondeopstand mod Hakon Jarl. Hakon Jarl dræbes om Vinteren (der var Iis paa Gaul, I. 194). Olaf Tryggvesøn tages til Konge.

996

Erling Skjalgsøns Giftermaal. Stefner sendes til Island, og bliver gjort landflygtig paa Althinget. Kjartan, Bolle og Halfred døbes. Thrønderne kristnes.

997

Thangbrand sendes til Island, og var der i to Aar. Sigmund Brestersøn døbes, II. 110.

998

Sigmund Brestersøn kristner Færøerne, II. 112. Ringerige kristnes. Olaf den Hellige døbes tre Aar gammel, II. 116. Olaf Tryggvesøn ægter Thyre Haraldsdatter, II. 117. Thorvald Tasalde i Norge, II. 128.

999

Thangbrand kommer fra Island til Norge. Gissur den Hvide og Hjalte Skeggesøn rejse fra Island.

1000

Kristendommen lovtages i Island. Slaget ved Svolder: Olaf Tryggvesøn forsvinder; Erik og Svend Hakonsønner tiltræde Regjeringen i Norge.

1001

Sigurd Syr ægter Asta, Olaf den Helliges Moder.

1007

Olaf den Hellige drager, tolv Aar gammel, i Viking, og hærger i Sverrig og Gøtland.

1008

Olaf den Hellige hærger i Øsyssel, Finland og Frisland; hjælper den engelske Konge Adelraad imod de Danske i tre Aar.

1012

Kong Adelraad i England døer. Knud den Mægtige bekriger England. Erik Jarl drager til England med en Hær, og lader sin Søn Hakon blive tilbage i Norge til at forestaae Regjeringen. Olaf den Helliges Hærtog i Ringsfjord, Gislepolle, Fetlefjord, Seljepolle, Karlsaa, Peituland, i to Somre og een Vinter.

1013

Erik Jarl Hakonsøn døer.

1014

Olaf den Hellige kommer til Norge, og tager Erik Hakonsøn til Fange.

1015

Harald Sigurdsøn Haardraade fødes. Nesjeslaget: Svend Jarl Hakonsøn flygter til Sverrig, og døer der.

1016

Hjalte Skeggesøn kommæ til Norge. Forlig imellem Kong Olaf og Erling Skjalgsøn. Kong Olaf bygger Sarpsborg.

1017

Bjørn Staller og Hjalte Skeggesøn sendes til Sverrig for at mægle Fred. Olaf den Hellige overvinder fem Konger i Oplandene.

1018

Sigurd Syr døer. Thorgny Lavmand nøder den svenske Konge Olaf til at slutte Fred med de Norske paa Upsaleting. Kong Rærek sendes til Island. Hjalte Skeggesøn drager til Island. Sighvat Skjald sendes til Gøtland.

1019

Kong Olaf ægter den svenske Konge Olafs Datter Astrid. Møde i Kongshelle. Eivind Urarhorn dræbes.

1020

Einar Jarl i Ørkenøerne dræbes. Hungersnød i Throndhjem.

1021

Kong Olaf indsætter Herskere paa Ørkenøerne. Ølver paa Egge dræbes. Dale-Gudbrands Daab.

1022

Den svenske Konge Olaf døer. Olaf den Hellige slutter Forlig med Erling Skjalgsøn og Einar Thamberskjælver. Sælthorer plyndrer Asbjørn Sælsbane.

1023

Sælthorers Drab. Einar Thambeskjælvers Rommerrejse. Kong Rærek døer paa Kalfskinn.

1024

Magnus den Gode fødes. Asbjørn Sælsbane dræbes. Thoraren Nefjulfsøn sendes til Island. Gudmund den Mægtige paa Mødrevalle døer.

1025

Steen Skaptesøn, Thorod Snorresøn, Geller Thorkelsøn og Egil Sidahalsøn komme til Norge. Knud den Mægtiges Sendebud i Norge. Olaf den Hellige slutter Forbund med den svenske Konge Anund.

1026

Karles Bjarmelandsfærd. Thoralf fra Dimon dræbes. Sighvat Skjalds Handelsrejse til Rudeborg. Steen Skaptesøns Flugt. Thorod Snorresøn sendes til Jæmteland, Geller Thorkelsøn til Island.

1027

Steen Skaptesøn drager til Knud den Mægtige i England. Thorer Hund begiver sig til Knud. Karle den Mørskes Drab. Olaf den Hellige og Kong Anund hærge paa Sjælland og Skaane. Islænderne afsliaae paa Althinget at betale Kongen af Norge Skat. Slaget i Helgeaa. Ulf Jarls Drab. Geller kommer fra Island til Norge. Knud den Mægtige bevæger ved Bestikkelser de norske Høvdinger til at forlade Kong Olaf.

1028

Fortællingen om Rødulf. Knud den Mægtige underlægger sig Norge. Erling Skjalgsøns Fald. Olaf den Hellige flygter til Sverrig.

1029

Olaf den Hellige drager til Garderige. Sighvat rejser til Rom. Kalf Arnesøn vækker Opstand mod Kong Olaf.

1030

Slaget paa Stiklestad: Olaf den Hellige falder. Svend Alfivasøn tiltræder Regjeringen.

1033

Svend Alfivasøn fælder Tryggve Olafsøn ved Bokn.

1034.

Einar Thambeskjælver og Kalf Arnesøn drage til Holmgaard efter Magnus den Gode Olafsøn. Karl den Vesæle sendes til Norge.

1035

Magnus den Gode bliver Konge i Norge; Svend Alfivasøn drager til Danmark. Knud den Mægtige døer.

1036

Svend Alfivasøn døer. Møde ved Elven: Fred sluttes imellem Magnus den Gode og Hordeknud.

1040

Harald Knudsøn døer i England.

1042

Hordeknud døer. Edvard den Gode bliver Konge i England. Magnus den Gode antages til Konge i Danmark paa Viborg Thing.

1043

Svend Ulfsøn bliver Jarl.

1044

Svend Ulfsøn lader sig vælge til Konge i Danmark. Magnus den Godes Hærtog til Danmark; han hærger paa Jom og Re; holder Slag med Venderne paa Lyrskovshede; med Svend ved Ærø og Aarhuus. Harald Sigurdsøn drager fra Miklegaard til Holmgaard, og ægter Ellisif Jarisleifs Datter.

1045

Magnus forjager Svend fra Sjælland og Fyen; Slag ved Helgenæs; Hærgen paa Skaane, Falster og Fyen. Magnus den Gode gjør Fordring paa England; Edvard den Godes Svar. Harald Sigurdsøn drager fra Holmgaard til Sverrig, træffer Svend Ulfsøn i Sigtun, og indgaaer Forening med ham.

1046

Svend Ulfsøn og Harald Sigurdsøn hærge paa Sjælland og Fyen. Harald bryder Foreningen med Svend, forbinder sig med Magnus den Gode, og deler Riget med ham. Reidar den Tosse kommer til Norge.

1047

Arnor Jarleskjald kvæder sine Draper for Kong Magnus og Kong Harald. Kongernes Hærtog til Danmark. Magnus den Gode døer paa Sotteseng den 25 Oktober. Harald gifter sig med Thora Thorbergsdatter.

1048

Haldor Snorresøn drager til Island. Harald Sigurdsøn hærger paa Jylland, brænder Thorkel Geysas Gaard, og strider med de Danske ved Thjolenæs.

1049

Kong Harald hærger om Foraaret paa Danmark. Haldor Snorresøn kommer tilbage fra Island.

1050

Haldor Snorresøns Uenighed med Kong Harald. Svend Ulfsøn og Harald Sigurdsøn bestemme et Møde i Elven.

1051

Haldor Snorresøn forlader Kong Haralds Tjeneste, og sejler til Island. Thorleik den Fagre kommer fra Island, og digter en Drape om Svend Ulfsøn. Kong Harald drager til Elven, hærger i Danmark, brænder Hedeby, træffer paa Svends Flaade ved Læsø, og undkommer med Nød og næppe.

1052

Einar Thambeskjælvers Drab.

1053

Finn Arnesøn forliger Thrønderne og Hakon Ivarsøn med Kong Harald; Hakon Ivarsøn drager til Danmark. Kalf Arnesøn kommer tilbage til Norge.

1054

Kong Harald hærger paa Fyen. Kalf Arnesøns Fald.

1055

Finn Arnesøn drager til Svend Ulfsøn.

1058.

Kong Harald anlægger Kjøbstaden Oslo.

1060

Hakon Ivarsøn kommer tilbage til Norge, ægter Magnus den Godes Datter Ragnhilde, og faaer Jarls Navn.

1061

Kong Harald hærger paa Jylland, indsluttes i Limfjorden, og drager sine Skibe over Haraldseid. Udrustning i Norge.

1062

Slaget ved Nissaa den 10 August; Kong Harald sejrer. Audun fra Vestfjordene kommer til Kong Harald i Oslo.

1063

Kong Harald vil overfalde Hakon Ivarsøn; Hakons Flugt til Sverrig.

1064

Fred imellem Svend Ulfsøn og Harald Sigurdsøn. Harald strider med Hakon Ivarsøn i Gøtland, og sejrer; Hal Kodranbanes Drab.

1065

Kong Harald overvinder Bønderne paa Romerige, Hedemarken og Hadeland, og hærger paa dem i tre Somre.

1066

Harald Godvinsøn bliver Konge i England efter Edvard den Gode. Toste Godvinsøn kommer til Norge, og søger Hjælp hos Kong Harald. Ulf Staller Ospaksøn døer. Kong Haralds Tog til England med Toste; de falde begge i Slaget ved Stavnfordbrygge den 25 September. Harald Godvinsøn falder i Slaget mod Vilhelm Bastard den 14 Oktober.

1067

Kong Haralds Sønner Olaf Kyrre og Magnus blive Konger i Norge. Freden med Danmark fornyes.

1069

Kong Magnus Haraldsøn døer. Hakon Magnussøn Thorersfostre fødes.

1073

Magnus Barfod fødes.

1076

Den danske Konge Svend Ulfsøn døer.

1080

Den danske Konge Harald Heen døer.

1086

Den danske Konge Knud den Hellige døer.

1089

Den norske Konge Eisten Magnussøn fødes.

1090

Den norske Konge Sigurd Jorsalefarer fødes.

1093

Den norske Konge Olaf Kyrre døer; Magnus Barfod og Hakon Magnussøn Thorersfostre blive Konger.

1095

Kong Hakon Magnussøn Thorersfostre døer. Kong Magnus Barfod hærger paa Halland. Steig-Thorers Oprør. Gisl Illugesøn kommer til Norge. Den danske Konge Olaf Hunger døer.

1096

Gjafalds Drab. Svenke forjages fra sine Besiddelser ved Elven. Hakon Povelsøn kommer til Norge. Der besluttes et Tog til Syderøerne.

1097

Magnus Barfods Tog til Syderøerne.

1098

Den norske Konge Olaf Magnussøn fødes.

1099

Strid om Norges og Sverrigs Grændser; Kong Magnus hærger paa Gøtland, og anlægger en Fæstning paa Kvaldinsø i Væneren.

1100

Inge Steenkelsøn indtager Borgen paa Kvaldinsø om Vinteren. Om Foraaret strider Kong Magnus med Gøterne ved Foxerne, og bliver slaaet. Siden strider han atter ved Foxerne og sejrer.

1101

Fredsunderhandling paa et Møde i Elven imellem den svenske Konge Inge Steenkelsøn, den norske Konge Magnus Barfod og den danske Konge Erik Svendsøn. Kong Magnus ægter Kong Inges Datter Margrete.

1102

Skopte Øgmundsøn drager fra Norge, og døer i Italien. Magnus Barfods Tog til Irland.

1103

Kong Magnus Barfod falder i Irland. Hans Sønner, Sigurd, Eisten og Olaf, blive Konger i Norge.

1105

Hakon Povelsøn bliver Jarl over Ørkenøerne.

1107

Kong Sigurd Magnussøn begynder sin Reise til Palæstina; han tilbringer Vinteren i England.

1108

Kong Sigurd sejler til Valland, og er i Galicien om Vinteren.

1109

Kong Sigurd holder Slag ved Lissabon, Alkasse, og hærger paa Formentera, Iviza og Manorka; han kommer om Foraaret til Sicilien, sejler om Sommeren til Palæstina, og er der om Vinteren.

1110

Sigurd Jorsalefarer indtager Sæt (Sidon), kommer til Cypern, Miklegaard; drager derfra til Lands til Danmark, og derfra til Norge.

1113

Sammenligningen imellem Kongerne Sigurd og Eisten. Gjæstebud paa Mære i Throndhjem: Begyndelse til Striden imellem Kong Sigurd og Sigurd Ranesøn. Ivar fra Fljode sendes til Irland.

1114

Thing paa Kepsisø, i Nideros og paa Throndenæs. Ivar fra Fljode kommer tilbage fra Irland.

1115

Thing paa Froste: Forlig imellem Sigurd Ranesøn og Kong Sigurd. Kort efter (den 22 December) døer Kong Olaf Magnussøn.

1121

Den norske Konge Eisten Magnussøn døer.

1123

Sigurd Jorsalefarers Tog til Smaaland.

1124

Jon Loptsøn fødes. Stor Solformørkelse, VII. 128.

1130

Knud Lavard dræbes den 7 Januar, XI. 303; den danske Konge Valdemar Knudsøn fødes den 14 Januar, XI. 298. 310. Den norske Konge Sigurd Jorsalefarer døer. Magnus Sigurdsøn den Blinde og Harald Gille tiltræde Regjeringen.

1134

Slaget paa Fyresleif: Harald Gille flygter til Danmark, faaer Halland til Leen af Erik Emun, kommer med en Hær til Bergen Juleaften. Slag ved Fodvig, hvor Magnus Nielsøn den Stærke falder.

1135

Kong Magnus Sigurdsøn indsluttes i Bergensvaag, fanges, blindes og sættes i Klosteret paa Niderholm. Kongehelle plyndres af Venderne den 10. August. Harald Kesjas Fald, XI. 306.

1136

Erik Emun indtager Arkona i Vindland, XI. 306. Sigurd Slemme dræber Harald Gille i Bergen den 14 December. Harald Gilles Sønner Sigurd Mund og Inge tiltræde Regjeringen i Norge.

1137

Sigurd Slemme tager Magnus den Blinde ud af Klosteret. Slaget ved Minde paa Krogskoven. Erik Emuns Tog til Norge. Sigurd Slemme hærger ved Ærø, Møen, i Elven og Kongehelle, undkommer ved Portør, og er om Vinteren i Aalborg.

1138

Beenteens Drab. Kong Inge fordriver Sigurd Slemme til Helgeland.

1139

Magnus den Blinde og Sigurd Slemme øve mange Manddrab i Norge. Slag ved Holmen-graa den 13 November; Magnus den Blinde falder, Sigurd Slemme henrettes. Ærkebiskop Asser i Lund døer, og Eskild bliver Ærkebiskop, XI. 311.

1142

Harald Gilles Søn Eisten kommer til Norge, og bliver Konge med sine Brødre. Olaf Haraldsøn Kesjas Fald, XI. 311.

1147

Hakon Hærdebred fødes. Korstog til Jerusalem, I. 312. Slag ved Thorsteentorp: Svend Svidende overvinder Knud Magnussøn, XI. 313.

1148

Slag ved Viborg, XI. 314.

1151

Den norske Konge Sverre fødes.

1152

Kardinal Nikolaus kommer til Norge, VII. 220. Kejser Konrad døer, Frederik bliver Kejser; Slag ved Gjedsbæk, XI. 315.

1154

Sammenkomst i Oplandene imellem Eisten og Kong Sigurd i Norge.

1155

Sigurd Mund dræbes af Inge i Bergen, den 10 Juni.

1156

Forlig imellem Kong Inge og Eisten ved Sæløerne. Den norske Konge Magnus Erlingsøn fødes. Sverre rejser til Færøerne.

1157

Haralds Sønner Inge og Eisten mødes i Grønningesund, Eisten flyer Øster til Vigen, og bliver der dræbt. Den danske Konge Svend Svidendes Forræderi imod Knud Magnussøn, men Valdemar Knudsøn undkommer, og antager Kongenavn, XI. 323. Hakon Hærdebred tages til Konge.

1158

Gregorius Dagsøns berømte Sejlads til Kongehelle, VII. 232. Slaget paa Gradehede, Svend Svidendes Fald; Absalon bliver Biskop, XI. 329-331.

1159

Kong Inge overvinder Hakon Hærdebred i Elven.

1160

Trætte imellem Kong Inges Mænd i Bergen; Skærmysler imellem Gregorius og Hakon Hærdebred, VII. 245-247.

1161

Gregorius falder, den 3 Januar. Kong Inge falder i Oslo, den 3 Februar. Magnus Erlingsøn tages til Konge. Erling Skakke slutter Forbund med den danske Konge Valdemar Knudsøn, og fordriver Hakon Hærdebred fra Tønsberg. Ærkebiskop Eisten indvies, VII. 272.

1162

Slaget ved Sek, Hakon Hærdebred falder. Oplændingerne tage Sigurd Munds Søn Sigurd til Konge.

1163

Sigurd Jarl fordømmes i Tønsberg. Slaget paa Re, Sigurd Jarl falder. Kong Sigurd og hans Fosterfader Markus dræbes.

1164

Magnus Erlingsøn krones af Erkebiskop Eisten i Bergen. Den danske Konge Valdemars Fordringer afslaaes paa Borgething.

1165

Krig imellem Danmark og Norge. Den danske Konge Valdemars Tog til Norge.

1166

Hættesvendene opstaae i Oplandene og Vigen, og tage Olaf Gudbrandsøn, kaldet Ulykke, til Konge.

1167

Slag paa Rydjøkul, Erling undkommer med Nød og næppe: Are Thorgeirsen, Fader til Biskop Gudmund den Gode, falder.

1168

Slag paa Stange, Olaf Ulykke flygter til Danmark.

1169

Olaf Ulykke døer i Aalborg. Erling Skakkes Kone, Kongedatteren Kristine, begiver sig til den danske Konge Valdemar for at mægle Fred imellem Rigerne.

1170

Erling slutter Fred med den, danske Konge Valdemar i Randers, og faaer Vigen til Leen af ham, samt Jarls Navn.

1173

Ærkebiskop Eskild gaaer i Kloster; Biskop Absalon bliver Ærkebiskop, XI. 348.

1174

Birkebenerne opstaae; deres Anfører Eisten Meyla er to Aar i Vigen.

1176

Eisten Meyla seiler til Throndhjem, og tages der til Konge. Sverre kommer til Norge, opholder sig i Selja, Tønsberg og Kongehelle, drager til Gøtland til Birger Jarl Brosa.

1177

Kong Magnus Erlingsøn strider med Birkebenerne paa Re: Eisten Meyla dræbes paa Flugten; Birkebenerne adspredes. Sverre drager fra Gøtland til Værmeland, og bliver der taget til Anfører af Birkebenerne; drager derfra til Vigen, hvor hans Parti giver ham Kongenavn; derfra drager han atter til Værmeland, og derfra langs med Østersøen igjennem Jernbæreland og Jæmteland ned til Nideros; han tages til Konge paa Ørething, VIII. 11-42.

1178

Sverre overvinder Magnus Erlingsøn ved Hirtebro, VIII. 42-57.

1179

Slag i Nideros, Erling Jarl falder; Magnus Erlingsøn flygter til Bergen, VIII. 57-75.

1180

Slag paa Ilevold; Heklungerne flye, Magnus Erlingsøn drager til den danske Konge Valdemar, og er hos ham om Vinteren, VIII. 76-84.

1181

Slag ved Nordnæs, Kong Magnus saares, Heklungerne flye. Sverre erkjender sin Broder Erik. Kong Magnus tager Sverres Skibe i Nideros, og brænder en Deel af dem, imedens Sverre er Øster i Vigen, VIII. 84-116.

1182

Kong Magnus overfalder Birkebenerne i Nideros. Sverre lader Nideros befæste, VIII. 116-124.

1183

Sverre overfalder Magnus i Bergen, fordriver ham, og bemægtiger sig hans Flaade og Insignier. Magnus drager til Danmark til Kong Valdemar, VIII. 125-136.

1184

Slag i Sogn, Kong Magnus Erlingsøn falder, VIII. 137-168.

1185

Sverre ægter den svenske Konge Eriks Datter Margrete. Kuflungerne opstaae, og holde sig til 1188.

1188

Ærkebiskop Eisten døer; Biskop Erik udnævnes til Ærkebiskop, og drager til Rom. Jon Kuflung dræbes af Birkebenerne, VIII. 179-183.

1189

Sigurd Brænders Fald. Ærkebiskop Erik kommer i Land. Nikolai Arnesøn bliver Biskop i Oslo, VIII. 184-186.

1190

Varbelgerne opstaae og falde. Erik Jarl Sigurdsøn døer, VIII. 189-190.

1191

Thorleif Bredskjæg dræbes. Ærkebiskop Erik forlader Norge, og begiver sig til Ærkebiskop Absalon, VIII. 191-194.

1192

Øskeggernes Begyndelse, VIII. 194.

1193

Øskeggerne komme til Norge: Sigurd Magnussøn tages til Konge i Tønsberg; de drage i Viking til Danmark, og ere i Bergen om Vinteren VIII. 195-197. Biskop Thorlak den Hellige døer, VIII. 206.

1194

Slag i Florevaag: Sigurd Magnussøn falder, Øskeggerne overvindes, VIII. 197-202. Kong Sverre forjager Pavens Legat; lader sig krone i Bergen. Jon Loptsøns Søn Povel, valgt til Biskop i Skalholt, kommer til Nideros, VIII. 204-206.

1195

Biskop Povel vies af Ærkebiskop Absalon. Bispemøde i Bergen. Forlig imellem Harald Jarl paa Ørkenøerne og Kong Sverre. Den græske Kejser Kirialax (Alerius Angelus Comnenus) sender Sverre den gyldne Bulles Skraa. Den svenske Konge Knud døer, og Sørkver Karlsøn tiltræder Regjeringen. Sendebud fra Rom døe pludselig, VIII. 206-210.

1196

Biskop Nikolai rejser Baglerne, med hvilke Sverre lever i Ufred til sin Død, VIII. 211-301.

1202

Kong Sverre døer; den danske Konge Knud Valdemarsøn døer, og hans Broder Valdemar bliver Konge; Birger Jarl Brosa døer, og Jon Søkversøn bliver Konge i Sverrig, VIII. 305. Hakon Sverresøn bliver Konge i Norge. Baglernes Konge Inge dræbes i Mjøsen, IX. 1. 2. 49. Den udvalgte Biskop Gudmund Aresøn kommer til Norge, IX. 2. Kong Hakon sidder i Nideros om Vinteren, IX. 49 (i Bergen, IX. 2. urigtig).

1203

Kong Hakon drager om Sommeren Øster i Vigen, og om Efteraaret til Bergen, bliver syg om Julen og døer. Erling Steenvæg afslaaer de Norskes Tilbud at rejse et Parti for ham, IX. 3-4.

1205

Erling Steenvæg tages til Konge, og Filippus til Jarl paa Ørething. Kong Inge sidder i Nideros, og Hakon i Bergen.

1206

Hakon Hakonsøn kommer til Kong Inge. Baglerne drage mod Kong Inge i Nideros; Inge undkommer, IX. 13-19. Harald Maddadsøn, Jarl paa Ørkenøerne, døer, og Jon og David blive Jarler; IX. 109.

1207

Erling Steenvæg døer, og Filippus tages til Konge paa Ørething, IX. 33.

1208

Forlig imellem Baglerne og Birkebenerne paa Hvitingsø: Kong Filippus fæster Kong Sverres Datter Kristine. Slag ved Lenar imellem Kong Sørkver og Kong Erik, IX. 44. Biskop Bjarne sendes af Jarlerne paa Ørkenøerne til Norge, IX. 109.

1209

Baglekongen Filippus holder Bryllup med Kristine Sverresdatter. Vikingstog fra Norge til Syderøerne. Peter Steiper og Reidar Sendemand drage ud til Jerusalem, men komme ikke tilbage.

1210

Jon og David, Jarlerne paa Ørkenøerne, og Biskop Bjarne slutte Forlig med Kong Inge, IX. 110.

1213

Skule Baardsøn dræber Povel Drost, IX. 115-116.

1214

Hakon Jarl Galin døer strax efter Juul, IX. 116. 132. Ærkebiskop Thorer døer om Sommeren, og Guttorm bliver Ærkebiskop, IX. 116. Kong Inge holder Slag med Thrønderne ved Vagsbro (Vagsbro-Sommer), IX. 134.

1217

Kong Inge Baardsøn døer den 23 April; Skule bliver Jarl, IX. 136. Hakon Hakonsøn, i en Alder af tolv Aar, faaer Kongenavn. Baglekongen Filippus døer, IX. 150. Roar Kongsfrændes Rejse til Jerusalem, IX. 153. Slittungerne opstaae, IX.154. Sæmund Jonsøn paa Odde øver Ufred imod de Norske paa Øre, IX. 159.

1218

Slag imellem Baglerne og Slittungerne ved Gunnarsbæ, IX. 155. Slittungerne plyndre Oslo. Inga bærer Jern for at bevise Kong Hakons fædrene Herkomst, IX. 164. Baglerne gaae Kong Hakon til haande, og nedlægge deres Partinavn, IX. 167. Slittungerne flye øster til Marker, sst. Orm Jonsøn, Broder til Sæmund i Odde, dræbes; Snorre Sturlesøn kommer til Norge, IX. 172.

1219

Kong Hakon forloves med Margrete Skulesdatter, IX. 172. Ribbungernes Parti opstaaer om Vinteren, IX. 173.

1220

Skule Jarls Anslag imod Island; Snorre Sturlesøn faaer Leensmands Navn, og drager til Island, IX. 174.175.

1221

Bjørn Thorvaldsøn paa Bredebolstad dræbes, og Snorre sender Jon (Murt) til Norge, IX. 175. Slittungerne forene sig med Ribbungerne, IX. 177. Kong Hakon forjager Ribbungerne fra deres Skibe ved Varna, IX. 178. Skule Jarl fælder Gunnar Aasesøn og halvfemsindstyve Ribbunger, IX. 187-188.

1222

Biskop Gudmund den Gode kommer til Norge. Slaget paa Grimsø, IX. 193. Krigstog til Bjarmeland, IX. 195.

1223

Sigurd Ribbung begiver sig i Skule Jarls Vold, og opgiver Ribbungernes Parti: Fred over hele Norge, IX. 198-199. Skule Jarl drager til Kjøbenhavn; Grev Henrik fanger den danske Konge Valdemar den Gamle, IX. 199. Høvdingstævne i Bergen: Landet tildømmes Kong Hakon af Lavmændene og Ærkebiskoppen, IX. 199-209.

1224

Ærkebiskop Guttorm døer; Peter drager til Paven, IX. 211-212. Sigurd Ribbung rejser et Parti paa ny.

1225

Kong Hakons Tog til Værmeland, og Strid med Ribbungerne, IX. 218-238. Kong Hakon holder Bryllup med Margrete Skulesdatter, IX. 238. Ærkebiskop Peter kommer til Landet, IX. 241. Biskop Nikolai Arnesøn døer, IX. 248.

1226

Sigurd Ribbung døer; Knud Hakonsøn bliver Ribbungernes Konge, IX. 254-255. Ærkebiskop Peter døer, og Thorer den Thrøndske vælges til Ærkebiskop, IX. 272.

1227

Ribbungernes Parti opløses, Knud Hakonsøn giver sig i Kongens Vold, IX. 268-269. Olaf Hakonsøn fødes; Pave Honorius (den anden) døer, og Gregorius (den niende) bliver Pave, IX. 271-272.

1228

Ærkebiskop Thorer kommer fra Rom, IX. 272. Skule drager til Kjøbenhavn, og faaer Halvdelen af Halland til Leen, IX. 273-274.

1229

Andreas Skjaldarband drager til Jerusalem, uden at man mere hører fra ham, IX. 275.

1230

Ærkebiskop Thorer døer, og Sigurd vælges i hans Sted; Nordmændenes Tog til Syderøerne, IX. 276-279.

1231

ÆrkeBiskop Sigurd kommer hjem, IX. 279. Jon Jarl paa Ørkenøerne dræbes, IX. 281.

1232

Hakon Hakonsøn den Unge fødes, IX. 283.

1233

Sammenkomst i Bergen imellem Kong Hakon og Skule Jarl, IX. 286. Sturla Sighvatsøn drager til Paven. Ufred paa Island, IX. 289.

1234

Kong Hakons Datter Kristine fødes, IX. 288. Inga Kongemoder døer, IX. 289. Sturla Sighvatsøn lover at bringe Island under Kongen, IX. 289-290.

1235

Sammenkomst imellem Kong Hakon og Skule Jarl. Sturla Sighvatsøn reiser til Island.

1236

Sighvat og Sturla fordrive Snorre Sturlesøn fra Reykeholt. Orækja drager udenlands. Striden paa Bæ i Borgefjord, IX. 290. Varbelgerne opstaae, IX. 296.

1237.

Forlig imellem Kong Hakon og Skule Jarl. Thorleif i Garde, Snorre Sturlesøn, Thord Kakale og Olaf Hvideskjald rejse til Norge. Skule bliver Hertug, IX. 301.

1238

Magnus Hakonsøn (Lagabæter) fødes, IX. 305. Snorre Sturlesøn opholder sig hos Hertug Skule. Striden paa Ørlygstad i Skagefjord, IX. 306.

1239

Snorre Sturlesøn, Orækja og Thorleif drage til Island uagtet Kong Hakons Forbud. Hertug Skule antager Kongenavn paa Ørething, og begynder Krig med Kong Hakon.

1240

Knud Hakonsøn faaer Jarlsnavn, IX. 327. Slaget paa Laake unellem Birkebenerne og Varbelgerne, IX. 335. Hakon den Unge faaer Kongenavn. Slag i Oslo. Hertug Skules Fald.

1241

Den danske Konge Valdemar den Gamle døer. Pave Gregorius (den niende) døer, og efter ham følger Innocentius (den fjerde). Snorre Sturlesøn fældes. Kong Hakon drager til Kongehelle for at møde den svenske Konge Erik. Der kommer Sendebud til Norge fra Kejser Frederik, X. 2-3.

1244

Gissur Thorvaldsøn kommer til Norge, X. 4. Thord Kakale rejser til Island, og trættes med Kolbeen den Unge, X. 5. Kong Hakon faaer et venligt Brev fra Paven, X. 5.

1246

Gissur og Thord Kakale komme til Norge; Thord Kakales Strid med Brand Kolbeensøn (Haugsnæsmodet), X. 6.

1247

Kardinal Vilhelm kommer til Norge; Kong Hakon krones i Bergen. De Danskes Strid med Lybekkerne. Henrik Kaaresøn indvies til Biskop i Holum paa Island, og rejser med Thord Kakale derud.

1248

Kong Harald af Man ægter Kongens Datier Cecilia, men sætter til paa Overrejsen. Ildebrand i Bergen.

1249

Kong Alexander af Skotlands Død. Møde imellem Birger Jarl Magnussøn og Kong Hakon: Jarlens Datter Rikiza forloves med Kong Hakon den Unge. Biskop Henrik i Holum kommer fra Island til Norge.

1250

Den svenske Konge Erik Eriksøn døer; Valdemar, Birger Jarls Søn, bliver Konge. Hertug Abel dræber sin Broder den danske Konge Erik Valdemarsøn, og bliver selv Konge. Biskop Sigurd og Thord Kakale komme fra Island til Norge. Kejser Frederik døer, X. 37.

1251

Fredslutning imellem Garderige og Norge. Tartarerne hærge paa Holmgaard. Biskop Sigurd, Thord Kakale og Jon Sturlesøn opholde sig i Norge; Biskop Henrik, Gissur og Thorgils Skarde drives af Storm tilbage til Norge; Sæmundsønnernes Skib sæter til, X. 35. Krig i Sverrig: Mødet ved Heitnadsbro; Birger Jarl fanger sine Modstandere, og lader dem halshugge, X. 36. Kong Hakon den Unge holder Bryllup med Rikiza Birgersdatter, X. 36.

1252

Ærkebiskop Sigurd døer, og i hans Sted vælges Korsbroderen Sørle, X. 38. Kong Hakon og Birger Jarl beslutte et Tog imod de Danske. Biskop Henrik, Gissur og Thorgils Skarde reise til Island. Thord Kakale faaer et Syssel i Gaulerdalen, og sender Kolbeen Grøn til Island. Den danske Konge Abel falder i en Strid mod Friserne, og Kristoffer bliver Konge i Danmark, X. 39-40.

1253

Eyjolf Thorstensøn, Rane Kodransøn og Kolbeen Grøn indebrænde tre af Gissurs Sønner paa Flugamyre, X. 45. Kong Hakons og Birger Jarls Krigstog til Danmark, og Fred med de Danske, X. 40-44.

1254

Ærkebiskop Sørle døer; Einar Smørbag vælges til Ærkebiskop, X. 44. Kong Hakon, Kong Kristoffer og Birger Jarl mødes i Elven, men Kongerne skilles uden at slutte Forlig, X. 45. Kong Hakons Søn Sigurd døer, X. 45. Strid og Urolighed paa Island; Biskop Sigurd sendes til Island; Gissur Thorvaldsøn drager til Norge, X. 45-46.

1255

Ærkebiskop Einar kommer hjem. Od Thorarensøn i Geldingeholt dræbes; Slaget paa Thværaaøre, i hvilket Eyjolf (Ofse) faldt. Ivar Engelsøn sendes til Island; Gissur Thorvaldsøn faaer Syssel i Throndhjem, og Thord Kakale Østerpaa i Skeen. Kong Hakon sender Foræringer til Kongen af Kastilien i Spanien, X. 46.

1256

Indbyggerne i Skagefjord og Øfjord paa Island love at betale Skat, X. 47. Kong Hakon bekriger Danmark, og paalægger de Danske Skat, X. 4954. Der kommer Sendebud fra Spanien til Norge, X. 53.

1257

Kong Hakon den Unge begiver sig til. et Møde med Birger Jarl, X. 55, og døer, 56. Fru Kristine Hakonsdatter sendes til Spanien, X. 57. Absalon sendes af den danske Konge til Kong Hakon, X. 59. Magnus Hakonsøn tages til Konge, X. 61. Kong Hakon sejler med en Flaade til Kjøbenhavn, X. 62. Fred imellem Kong Kristoffer og Kong Hakon, X. 63-64.

1258

Jarmar og Alfssønnerne anfalde Danmark. Møde i Elven imellem Birger Jarl og Kong Hakon. Ildebrand i Tønsberg. Kong Hakon giver Gissur Thorvaldsøn Jarlsnavn, og sender ham til Island, X. 71. Thorgils Skardes Drab, X. 72.

1259

Den danske Konge Kristoffer døer. Kong Hakon drager til Kjøbenhavn for at understøtte de Danske; de Danske slutte Forlig med Alfssønnerne, X. 72.

1260

Ivar og Povel sendes af Kong Hakon til Island; Sønderlændingerne nægte at betale Skat til Kongen af Norge, X. 74. Kong Hakon og Birger Jarl mødes i Elven, X. 74. Biskop Henrik døer, X. 74. Trætte imellem Kong Hakon og Ærkebiskop Einar, X. 75. Der skikkes Sendebud til Saxland, for paa Kong Magnuses Vegne at bejle til Jomfru Ingelborg, X. 76.

1261

Jomfru Ingelborg, en Datter af Erik den Hellige Valdemarsøn, hentes i Danmark; hendes Trolovelse og Bryllup med Kong Magnus Hakonsøn, og deres Kroning, X. 77-82. Knud Jarls Død; Grønlænderne love at give Skat til Norge, X. 84. Halvard Guldsko sendes til Island, X. 84-85.

1262

Islænderne sværge at betale Skat til Kong Hakon, X. 85-86. Sendebud skikkes til Danmark angaaende Kong Eriks Døtres Ejendomme, X. 87. Der sendes Foræringer til Sultanen af Tunis, X. 87. Halvard Guldsko kommer fra Island med Sighvat Bødvarsøn, Sturla Rafnsøn og Abbeden Brand Jonsøn, X. 88. Olaf Magnussøn fødes, X. 88. Skotterne hærge paa Syderøerne, X. 88-89.

1263

Abbeden Brand Jonsøn vies til Biskop i Holum paa Island. Kong Hakons Krigstog til Skotland, X. 90-96. Solformørkelse, X. 95. Skotland bekriges, X. 96-111. Kong Hakon bliver syg i Kirkevaag, og døer den l5de December, X. 112-113. Ærkebiskop Einar døer, og i hans Sted vælges Abbed Birger af Tutterø, X. 118.

1264

Kong Hakons Lig føres til Norge, og begraves i Bergen, X. 114. Fredsunderhandlinger imellem Kongen af Skotland og Kong Magnus Hakonsøn, X. 118-120. Halvard Guldsko kommer fra Island; Thorvard Thorarensøn giver sig i Kong Magnuses Vold; hele Island underkaster sig Kongen af Norge, X. 120.

1265

Kong Magnus skikker Sendebud til Skottand, for at handle om Fred, X. 121. Skotterne hærge paa Syderøerne, X. 122. Urolighed i England; Simon Misfort falder, X. 121. Kong Hakon Hakonsøns Saga forfattes, X. 38.

1272

Gregorius bliver Pave; Henrik (den tredie), Konge af England, døer, X. 122. Kong Magnus forliger den svenske Konge Valdemar Birgersøn med hans Brødre, X. 122-124. Biskop Arne af Skalholt opholder sig i Norge, X. 123.

1273

Krig i Danmark imellem Kong Erik og de Tyske; Kong Erik søger at erholde Forbund med Kong Magnus, X. 124. Kong Magnus giver sin Søn Erik Kongenavn, og sin anden Søn Hakon (Højlæg) Hertugnavn, X. 125-126.
Noter

1) Efter Norges Kongerække, i 10 Bind. 73., nemlig til Haralds Død.
2) sst. 5. nemlig fra den Tid Kong Harald fratraadte Regjeringen til Erik flygtede fra Landet 936.
3) sst. 9. som da ej tilregner Harald de sidste sex Aar (1. D. S. 81).
4) sst. 33. nemlig fra den Tid han blev Jarl.
5) Norges Kongerække, 17. nemlig til 1179, da Erling faldt, og Magnus herskede i Throndhjem.