Oldnorsk lesebok for begynnere

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Oldnorsk lesebok

for begynnere


Tiende utgave

M. NYGAARD


Ed. B. Giertsens Forlag

Bergen

1925


____


Forord til ottende utgave.


I denne utgave av rektor Nygaards begynderbok er ogsaa optat et utvalg av den norrøne litteratur, saaledes at boken skulde være tilstrækkelig for gymnasiet. Den utkommer i to utgaver, hvorav den korteste, som er beregnet paa reallinjen og den spr.-hist. linje med latin, foruten begynderboken indeholder omtr. 30 sider av første del av Nygaards utvalg, den længere - for det spr.-hist. gymn. - resten av første del av utvalget og endel stykker av anden del, med tilhørende ordforklaringer. Begge utgaver kan brukes ved siden av hinanden og sammen med de ældre utgaver av Nygaards begynderbok og utvalg av den norrøne literatur første og anden del.

Utgiveren.


I niende og tiende utgave er den nye rettskrivning av 1917 («obligatoriske former») gjennemført.

Utgiveren.


Innhold.

Uttaleregler
Oldnorsk lesebok.jpg
Lesestykker og bøiningsmønster
I. Ordsprog
II. Halvdan Svarte, hans giftermål og sønner
III. Halvdan Svartes død
IV. Harald Hårfagre underlegger sig Trøndelagen og Namdalen
V. Kampen i Havsfjorden
VI. Harald får tilnavnet «den hårfagre»
VII. Håkon jarls død
VIII. Kong Olav og hans brødre
IX. Kong Olavs syn
X. Kong Olav i Verdalen
XI. Gaukatore og Avrafaste døpes
XII. Kong Olavs skalder
XIII. Kong Olavs sjelegave
XIV. Tormod kveder Bjarkemålet
XV. Kong Olavs drøm
XVI. Arnljot Gjelline blir døpt
XVII. Tormod Kolbrunarskalds død
XVIII. Jertegn ved den blinde mann
XIX. Kong Olavs likferd
XX. Magnus den gode og Kalv
XXI. Magnus den godes død
XXII. Kong Magnus's likferd
Utvalg av den norrøne litteratur
1. Balders død Av den Yngre Edda
2. Lokes straff Av do.
3. Egil Skallagrimssønn og Erik Blodøks Av Egils saga
4. Håkon den godes død Av Fagrskinna
5. Þrymskviða Av den Eldre Edda
6. Av Hávámál Av do.
Grammatiske supplementer