Fortegnelse over Prænumeranterne

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Nordens Gudekvad


Oversat fra oldnordisk af
Thøger Larsen
Udgivet 1926


Fortegnelse over Prænumeranterne


Hr. Professor, Dr. phil. Vilh. Andersen, København.
- Kreditforeningsdirektør Orla Buhl, København.
Fru Ingrid Buhl, København.
- Else Buhl Steners, Thyborøn.
Frøken Grete Buhl, København.
Hr. Ole Peter Buhl, København.
Jon Palle Buhl, København.
Kancelliraad Fr. Schtøttz-Christensen, Lemvig.
- Ingeniør Vilhelm Marstrand, Lyngby.
Fru Ellen Sawyer, Kerteminde.
Hr. Etatsraad Povl Bentzon, København.
- Forfatter Carl Behrens, København.
- Grosserer L. B. Bechgaard, Lemvig.
- Forfatter Chr. Stub-Jorgensen, Aarhus.
- Landsarkivar Georg Saxild, Viborg.
- Folketingsmand H. P. Hanssen, Aabenraa.
- Kreditforeningsdirektør P. A. Callø, Haderslev.
Dagbladet "Heimdal", Aabenraa.
Hr. Kontorchef H. C. Hansen, København.
- Overretssagfører Olrik, København.
- Overretssagfører Hulegaard, København.
- Direktør M. J. Jansen, København.
Fru Mary Skadhauge, København.
Hr. Redaktør Karl J. Eskelund, København.
- Arkitekt Helge Boisen Møller, København.
- Dr. phil. L. Moltesen, Charlottenlund.
- Kommunelærer Fritz Johansen, Glostrup.
- Operasanger Johannes Fønss, København.
- Redaktør C. C. Clausen, København.
- Vilh. Hansen, Englerup Mølle pr. Ringsted.
- Grosserer Sigurd Normann, København.
- Læge Ejnar Fabricius Bjerre, København.
- Overretssagfører Einar Krenchel, København.
Læge Frk. Johanne Feilberg, København.
Hr. Karl Buhl, København.
- Direktør Iwan Dolgorouckoff, Shanghai.
- Kredslæge Martin Boertmann, Fuglebjerg.
- Underbibliotekar Aage Marcus, København.
- Johs. Løvig, København.
- Norman H. Hansen, København.
- Ole Bjerg-Jensen, Lemvig.
Biblioteket for Silkeborg og Omegn.
Hr. Læge Jensen, Gørding.
- Forfatter Karl Christensen, København.
- cand. pharm. Ulrik Hestbech, København.
- Underarkivar cand. mag. Svend Aakjær, København.
- Overretssagfører J. Vinther-Jensen, Svendborg.
- Redaktør L. Schiøttz-Christensen, Aalborg.
- Lærer M. Skriver, Odense.
- cand. pharm. Gustav Mohrhagen, København.
Aalborg Haandværkerforening.
Hr. Forfatter K. K. Nicolaisen, Aalborg.
- Læge K. Nørby, Lemvig.
- Overretssagfører Hjorth, København.
- Redaktør Hans Lilholt, Lemvig.
- Direktør H. Heilbuth, København.
- Sekretær i Traktatkommissionen H. I. Hansen, København.
- Prof., Dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen, København.
- Biblioteksassistent L. Købke-Rimmer, København.
Bibliotekar Frøken Margrethe Thunbo, København.
Hr. Forfatter Otto Gelsted, København.
Hr. cand. polyt. Ingeniør M. Ingemann Johansen, Thorshavn.
- Overlæge J. Stürup, Lemvig.
- Civildommer Balthazar-Christensen, Haderslev.
- Bestyrer V. Kolbye, Maribo.
- Havebrugskonsulent Ragnar Asgeirsson, Reykjavik.
- Forfatter Jeppe Aakjær, "Jenle" pr. Jebjerg.
- Dr. med. Jørgen Møller, København.
Komponisten, Hr. Læge Sigvaldi Kaldalóns, Flatey á Breidhafirdhi.