Liten vallpiga (Variant: Inga liten qvarnpiga)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


60. Liten vallpiga
Variant: Inga liten qvarnpiga


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius


1. Konungen han vaknade, i högan loft låg:
»Hvem är det, som på min gullharpa slår?»
In inunder ekelund så grönan.


2. »Ingen är det, som pä gullharpa slår:
Det är Inga lilla; i qvarnen hon mal.»


3. Konungen han talte till småsvenner så:
»I bedjen Inga lilla inför mig gå!»


4. »Huru skall jag kunna inför konungen gå?
Jag är ju bara klädder i valmaret grå.»


5. Inga lilla in genom dörren steg,
Och konungen henne med blida ögon neg.


6. »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig!
En silkesstickad kjortel den vill jag gifva dig.»


7. »En silfverstickad kjortel det passar jag ej på;
Men nog så kan jag qväda visan ändå.»


8. »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig!
Ett skepp i kungafloden det vill jag gifva dig.»


9. »Ett skepp i kungafloden det passar jag ej på;
Men nog så kan jag qväda visan ändå.»


10. »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig!
Mitt halfva kungarike det vill jag gifva dig.»


11. »Ditt halfva kungarike det passar jag ej på,
Men nog så kan jag qväda visan ändå.»


12. »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig!
Mitt eget unga lif det vill jag gifva dig.»


13. »Ditt eget unga lif det passar jag ej på;
Men nog kan jag qväda visan ändå.»


14. Hon qvädde en och hon qvädde två,
Då började liken utur grafvarna uppstå.


15. Hon qvädde tre och hon qvädde fem,
Då dansade konungens alla hofmän.


16. Hon qvädde fem och hon qvädde sju,
Då dansade konungen med sin unga brud.


17. Inga lilla satte sig på rödan gullstol,
Och konungen sjelf satte guldkronan på.
In inunder ekelund så grönan.


_____


Se varianter af denne vise:
Variant 1: Liten vallpiga
Variant 2: Stolts Gundela liten vallkulla
Variant 3: Inga lilla
Variant 4: Stolts Elin

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.