Liten vallpiga (Variant: Stolts Elin)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


60. Liten vallpiga
Variant: Stolts Elin


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius


1. Och konungen vakna', i högan loft låg —
Herren min —
»Och hvem är det, som på min gullharpa slår?»
Om sommaren, när alla små foglar de sjunga väl.


2. »Det är ingen, som på er gullharpa slår:
Det är liten Elin, som sjunger så båldt.»


3. Och konungen kalla' de småsvenner två:
»I bedjen stolts Elin inför mig gå!»


4. »Och huru skall jag inför konungen gå?
Jag är inte klädd ann' i valmaret grå.»


5. Stolts Elin hon gångar till högan brostrand,
Der tvättar hon sig så hvit som en svan.


6. Så drager hon på den klädningen blå,
Med perlor och gull i hvar eviga trå.


7. Så drager hon handskar på händerna små:
»Och nu lyster mig inför konungen gå.»


8. »Och hör du, stolts Elin, qväd visan för mig!
Och yngsta min broder den gifver jag dig.»


9. »Och yngsta din broder den kan jag väl få;
Men inte jag sjunger min visa ändå.»


10. »Och hör du, stolts Elin, qväd en visa för mig!
Och halfva mitt rike det gifver jag dig.»


11. »Och halfva ditt rike det kan jag väl få;
Men inte sjunger jag min visa ändå.»


12. »Och hör du, stolts Elin, qväd visan för mig!
Min tro och min ära dem gifver jag dig.»


13. Och hon sang för fyra och hon sang för fem,
Hon sjunger så, att aldrig nå’n sang så än.


14. Och det var stor glädje och det var stort larm,
När konungen sof på stolts Elins arm.


15. Och det var stor glädje och det var stort gny —
Herren min —
När konungen for med stolts Elin ur by.
Om sommaren, när alla små foglar de sjunga väl.


_____


Se varianter af denne vise:
Variant 1: Liten vallpiga
Variant 2: Stolts Gundela liten vallkulla
Variant 3: Inga liten qvarnpiga
Variant 4: Inga lilla

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.